All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

מחקר במרכז

מחקרים עכשווים (ongoing) 

מחקרים בנושא משבר הקורונה 

חוברת תקצירי מחקרי הקורונה וקישורים לדוחות זמינה בקישור כאן

מחקרים בנושאי היערכות למצבי חירום בכלל 

איפחות (mitigation) ההשפעות של גלי חום ושטפונות - סקירת ספרות ותכניות לאומיות מהעולם עבור רשות החירום הלאומית (דר' דניאל זייצ'יק)

פערי מחקר וידע בתחום ההיערכות למצבי חירום, 2018-2019- ראו כאן להרחבה

פערי מחקר וידע בתחום ההיערכות למצבי חירום, עדכון 2021 - ראו כאן להרחבה

לקראת דוקטורינה להסדרה חוקית-רגולטורית של ההתמודדות עם מצבי חירום בישראל (פרופסור עלי זלצברגר (הפקולטה למשפטים ומרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה), פרופסור שלמה מזרחי (מדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה), דוקטור רוברט נוייפלד (פוסט-דוקטורנט, מרכז הידע והמחקר הלאומי בנושא חירום ומרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון) וגב׳ דנה קרופ (עוזרת מחקר, מדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה))

מנגנונים וכלים למעורבות בעלי עניין ברשויות מקומיות בהיערכות, מענה ושיקום אחרי רעידות אדמה, מקרה מחקר: מרכזי חוסן אנרגטי (דבורה שמואלי ומיכל בן-גל (אונ' חיפה), אמיל ישראל (טכניון) עם: אדר' תמר ורברג, אדר' הדס קרן, מהנדס מייק גריין)

שימוש בטוויטר להתראה הקרובה לזמן אמת ולניתוח נזק של אסונות טבע בישראל וסביבתה (מוטי זוהר (אוניברסיטת חיפה)  ואביגדור גל (טכניון) עם (לפי סדר א"ב): לאה ויטנברג (אוניברסיטת חיפה), אפרת מורין (האוניברסיטה העברית) ורן נוף (המכון הגיאולוגי לישראל)

השלכות והתמודדות תושבי מבוא מודיעים עם אירוע השריפה שהתרחשה במאי 2019 (פרופ' מיכל שמאי, ד"ר משה פרחי וגב' דניאל בן דרור)

מוכנות חסינה להפתעות באירוע קיצון: שריפות רב-מוקדיות ורעידות אדמה (יעקב בן-חיים ושירה דסקל (הטכניון), רונן אבני (רשות הכבאות וההצלה) ואדר בן-אליהו (אוניברסיטת חיפה))

ניהול אומה ואזרחיה בעת משבר: הערכת חוסן לאומי, אמון וביצועי הממשל והמנהל הציבורי בישראל ברגיעה ובתקופת משבר הקורונה (ערן ויגודה-גדות, שלמה מזרחי, ניסים כהן, אדר בן-אליהו, אורי הרץ, רותם מילר-מור ואפרת מישור)

סיכונים טבעיים וסיכון מוסריים (Moral Hazards): הגורמים המסבירים את היקף הכיסוי הביטוחי לאסונות טבע (דניאל פלזנשטיין ומאשה ורניק (האוניברסיטה העברית))

קביעת ספי ביטוח כנגד אסונות טבע בסקטור החקלאי (אביגיל ניומן ואיתי פישהנדלר)

פיתוח חוסן קהילתי-עירוני ברשויות המקומיות ותכנון המרחב העירוני במצבי חירום: מחקר רב-תחומי משווה בין היערכות לתנאי מזג אוויר קיצוני מול היערכות למצב מלחמתי (שלומית פז, מיה נגב, חני נוימן ומוטי זוהר (אונ' חיפה), חגי לוין (האונ' העברית))

אזור הדמדומים: מגורים זמניים לאחר רעידת אדמה (אמוץ עגנון, ערן פייטלסון, משה ויינשטיין, ערן לדרמן, תומר שמי, מייק טרנר ועינב לוי)