All partners logo heb

סרטונים והרצאות מוקלטות Recorded Lectures

פרופ' עלי זלצברגר: חוק ומשפט בימי קורונה. 30.3.2020

חוקרי המרכז: פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' שלמה מזרחי, פרופ' ערן פייטלסון, פרופ' דורון קליגר ופרופ' דבורה שמואלי, על קביעת מדיניות וקבלת החלטות בימי הקורונה. 3.4.2020

דר' עסאם דאוד, פסיכיאטר ילדים- על נפש הילדים ומשבר הקורונה. אפריל, 2020

פרופ' ראסם חמאיסי: האלימות במגזר הערבי כמצב חירום. 17.6.2020

פרופ' נעם גרינבאום: סיכוני שטפונות בארץ ובעולם. 24.6.2020

פרופ' מיכל שמאי: זוגיות בקו האש: השלכות החשיפה למצבים של סיכון בטחוני ממשוך על הזוגיות. 20.4.2020

ד"ר שי בן יוסף: כשסיסטם פוגש אקוסיטם בחרום - אתגרי ניהול חרום בסביבה מורכבת

פרופ' יורם שיפטן:  מידול התנהגות אזרחים בעת חירום ולחימה

מר יונה יהב: היערכות רשויות מקומיות למצבי חירום. 13.5.2020

פרופ' רבקה יהב וד"ר אדר בן אליהו, ילדים בחירום 

קישור למצגת ההרצאה כאן

הערכות לתקרית גרעינית - סבירות, כדאיות ומחיר השאננות
אל"מ (מיל') אורי ניסים לוי (Affiliate במרכז)

מודל מעש"ה – מודל להגשת סיוע ראשוני רגשי במצבי מצוקה וחירום
דר' משה פרחי, המכללה האקדמית תל-חי (קבוצת  רווחה ועבודה סוציאלית)

Making Hong Kong a Resilient CityMaking Hong Kong a Resilient City(Prof. Timothy Sim (The Hong Kong Potytechnic Universityההרצאה בשיתוף עם בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

מהו חוסן? איך מודדים זאת? ולמה זה חשוב?

פרופ' שאול קמחי, המכללה האקדמית תל-חי (קבוצת  רווחה ועבודה סוציאלית)

Cascading Disasters workshop Nov  28 2018

Full PlayList

Cascading Disasters Conference Nov 29 2018

Multidisciplinary panel

Full PlayList