All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

עמיתי מחקר וגורמים קשורים

אנשים קשורים לקבוצת עבודה סוציאלית ורווחה

פרופ' אלכסנדר בליי - עמית מחקר בקבוצת בריאות הציבור ורפואת חירום

אוהד גילבר - עמית מחקר בקבוצת רווחה ועבודה סוציאלית

אנשים קשורים לקבוצת הערכת וניהול סיכונים
יוסי זמרי
ארז סברדלוב
יעלה דפיטרי
אורי ניסים-לוי

אנשים קשורים לקבוצת סביבה
גלית פלצור
תמר טרופ

אנשים קשורים לקבוצת מדעי החברה

יעל רם 

יהושע שמידט

אנשים קשורים לקבוצת הנדסה, טכנולוגיה ותכנון

ד"ר בן ציון שעל
שרון שושני-תבורי