All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

יהושע שמידט

Joshua Schmidt

יהושע שמידט אנתרופולוג ובוגר המחלקה למדעי ההתנהגות/סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון (תואר שני ושלישי). בשש השנים האחרונות, שמידט משמש כאֶתנוֹגרף, חוקר תרבות וחברה בשלוחת רמון של מרכז ים המלח וערבה, עמותת מחקר שבמימון משרד המדע והמועצות המקומיות ובחסות אקדמאית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מוקדי המחקר הרב-תחומיים שלו כוללים היערכות לאסונות במישור הציבורי-פרטי, ובתעשייה ומסחר, פיתוח תיירות וניהול ושימור מורשת, אתנו-בלשנות ושינויי תרבות ותירבות. בימים אלו שמידט מנהל מחקריים מבוססי עבודת שדה אתנוגרפית לאיסוף וניתוח שילוב של מידע איכותני וכמותי. המחקרים מתמקדים בחיזוק החוסן הארגוני של תעשיית האירוח בישראל לתרחיש רעידת אדמה, שיפור והתייעלות הרשת הלאומית להתרעה מפני רעידות אדמה, עדכון התכנית הרב-גילית לחינוך להיערכות לאסונות, השפעות החברתיות-כלכליות של מעבר צה''ל לנגב על קהילות הבדואים.

קישור לדף אישי : http://www.adssc.org/reserchers/%D7%93%D7%A8-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%98