All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

 

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום ובו כתשעים (90) חוקרים, הוקם בינואר 2018 על ידי משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון. מוסדות הליבה המעורבים במרכז הם אוניברסיטת חיפה, הטכניון והאוניברסיטה העברית בירושלים, יחד עם חוקרים מרפאל- מערכות לחימה מתקדמות, בית החולים רמב"ם, מדעטק המוזיאון הלאומי למדע טכנולוגיה וחלל, מכללת תל חי ובית הספר לסיוע הומניטרי, וכן שותפים מעיריית חיפה ועמותת נתן-לסיוע הומניטרי בין לאומי.

משימתו של המרכז היא להוות מוסד מחקר חדשני אשר ישמש  גם כצוות חשיבה למנסחי מדיניות, מקבלי החלטות, הקהילה האקדמית ואנשי שטח מכל המגזרים ותחומי העשייה. שתי הפונקציות המשולבות של המרכז הן – 1) מחקר עצמאי פורץ דרך 2) מחקר מוזמן בתגובה לבקשות בזמן אמת מטעם רח"ל, משרדי ממשלה, נבחרי ציבור ארגונים שאינם ממשלתיים ובעלי עניין אחרים.

פעולות המרכז כוללות הנחיה של חוקרים ללימודי הסמכה ומוסמכים, עריכת סדנאות, כנסים, סמינרים, הרצאות וימי עיון בנושאים רב ובין-תחומיים ברמה הארצית והבין-לאומית, לשם החלפת מידע, ניתוח השוואתי והטמעה של ידע. המרכז שואף לקדם ידע ושיתופי פעולה בין-לאומיים, בכוונה לפתח גוף ידע של מחקרים השוואתיים ומחקרי הערכה של פרקטיקות מומלצות.