All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

עמיתי מחקר

פרופ' אלכסנדר בליי (עמית מחקר בקבוצת בריאות הציבור ורפואת חירום)

ד"ר אוהד גילבר (עמית מחקר בקבוצת רווחה ועבודה סוציאלית)