All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

ד"ר אוהד גילבר

Ohad Gilbar

 

 

 

 

ד"ר אוהד גילבר סיים את לימודי המ"א והדוקטורט בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטורט שלו בחנה את התרומה של אירועים טראומטיים והמצוקה שעשויה להתפתח בעקבותיהם למעגל האלימות הבין דורי. עבודת התזה שלו לתואר השני התמקדה בהבנת תפיסת הזהות הגברית בקרב אוכלוסייה של חיילים ישראלים לשעבר, שפיתחו פוסט טראומה כתוצאה מהשתתפות בלחימה. הוא נמנה על צוות ההוראה במבח"ר של אוניברסיטה חיפה ובביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן.
במסגרת המחקר של עבודת הדוקטורט, אוהד היה חבר בצוות הכולל חוקרים מקבוצת מחקר של ארגון הבריאות העולמי (WHO), שעבדה על הגדרות החדשות לאבחנה של פוסט טראומה ופוסט טראומה מורכבת למדריך האבחון הפסיכיאטריICD-11 שפורסם לאחרונה. במסגרת שיתוף פעולה זה, הוא הוביל את תיקוף הכלי לבחינת פוסט טראומה מורכבת (International Trauma Questionnaire- ITQ) בגרסתו העברית. בנוסף לכך, הוא היה שותף במחקר שבדק את ההשלכות של החשיפה לאירועי טרור במבצע צוק איתן על המצוקה הנפשית והתפקודית של ילדים, הורים ומנחות אומנה.
בשנת הלימודים הנוכחית (2018/19) אוהד שוהה כמדען אורח (Visiting Scholar)בביה"ס לרפואה, המחלקה לפסיכיאטריה, באוניברסיטת בוסטון ושותף למחקרים במעבדה של פרופ' קייסי טפט (Casey Taft) בתחום של פוסט טראומה.
במקביל לעבודתו המחקרית הוא עוסק במשך חמש עשרה השנים האחרונות גם בעבודה קלינית עם גברים ונשים במעגל האלימות במשפחה בשרותי הרווחה ובמשך שמונה שנים עם נפגעי פוסט טראומה צבאית כקב"ן (בשירות מילואים) ביחידה לתגובות קרב ולאחרונה גם באגף השיקום של משרד הביטחון.
תחומי העניין האקדמיים של אוהד מתמקדים בשנים האחרונות בפיתוח הידע המחקרי והקליני של הבנת התרומה של חשיפה לאירועים טראומטיים, מצוקה פוסט טראומטית ומגדר לאלימות זוגית. כמו כן, פיתוח כלים ותיקופם להערכת נושאים אלה.