All partners logo heb

ספרייה דיגיטלית

הספרייה הדיגיטלית של מרכז הידע והמחקר והיערכות למצבי חירום מרכזת את מיטב המחקר בנושא (state of the art) בישראל ובעולם וכוללת מאמרים, ספרים וכתבי עת העוסקים בנושא ההיערכות לחירום על כל סוגיה.

על מנת לאפשר שימוש יעיל ונוח בספרייה, כל הפריטים קוטלגו וניתן לערוך חיפוש על פי סוג מצב החירום (אסון טבע, מעשה ידי אדם או לוחמה),  ועל פי סוג האסון (באסונות טבע: שריפות, רעידות אדמה, צונאמי וכ"ו, במעשה אדם – אסונות סביבתיים, אטומיים, כימיים, סייבר ובפעולות איבה – מלחמות, טרור או סייבר). כמו כן אפשר לחפש חומר על פי השיוך לקבוצות המחקר השונות או על פי מילה בכותרת המחקר / שם הכותב.

בנוסף, ראו כאן קישורים לכתבי עת רלוונטיים.

החומר נאסף ע"י חוקרי המרכז.

חיפוש כללי

Retrieval by

Research Groups

Emergency types

Disasters

Language

Title