All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

ראש המרכז

Deborah 6.2018 1

דבורה שמואלי (אוניברסיטת חיפה) ראשת המרכז, קבוצת מדיניות ציבורית

דבורה שמואלי היא חברת סגל במחלקה לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, ראשת מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום (מיום הקמתו בשנת 2018). דבורה היא גם חוקרת-ראשית במרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה ועומדת בראש וועדת MA בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה. היא מילאה בעבר מספר תפקידים באוניברסיטה, ביניהם ראש החוג וראש וועדת הד"ר, וכן עמדה בראש תכניות ללימודי מוסמכים: גיאוגרפיה וסביבה למורים, לימודי מים והתכנית לניהול אסונות ומצבי חירום. דבורה פירסמה מעל 90 מאמרים בכתבי עת מובילים, ספרים וקבצי מאמרים על מדיניות סביבתית, נושאי קרקע, מים ותכנון. מחקריה מתמקדים ביישוב וניהול סכסוכים בסקטור הציבורי בנושאי סביבה, בניית יכולת קהילתית ומוסדית וכן חוסן ומעורבות ציבורית בקבלת החלטות. מעת הקמת מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון היא מתמקדת גם בהבטי מדיניות הנוגעים לניהול מצבי חירום.

דבורה שימשה כיועצת לתכניות אב בישראל, סייעה וגישרה בתהליכי שיתוף עם בעלי-עניין, ביצעה הערכות סכסוכים וסדנאות בנושאי בניית-קונצנזוס (consensus building) ,ניהול סכסוכים במגזר הפרטי-סביבתי והערכת תכניות ציבוריות. במהלך חמש עשרה השנים האחרונות היא עבדה באינטנסיביות בנושאי קרקעות עם קהילות הבדואים בנגב, היתה שותפה לכתיבת ספר על הנושא ושימשה כאחת מחמישה חברי וועדת-חקירה (שמונתה בידי משרד הפנים) לגבולות התכנון המרחבי והמוניציפאלי עבור הקהילות הבדואיות במחוז באר שבע. כיום היא חברה בוועדת הגבולות הקבועה לאזור מטרופולין חיפה במשרד הפנים (עם ארבעה חברים נוספים), ועדה הבוחנת את איחודן של רשויות מקומיותבאזור חיפה וחלוקה מחדש של המשאבים ביניהן. דבורה עומדת בראש כמה פרוייקטי מחקר הנוגעים למגיפת הקורונה בנושאי שלומות (well-being) משילות, מדיניות ואסטרטגיה.

דבורה הינה בוגרת תואר ראשון ותואר שני מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) (1980) ותואר הדוקטורט שלה הוא מהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (1992).

אתר אישי: https://sites.google.com/edu.haifa.ac.il/deborah