All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

אירועים במרכז

ארועים וובינרים מתוכננים - 2021 

יוני - אוקטובר 2021 - ישראל בשנת הקורונה - תובנות ממחקרים חברתיים במימון משרד המדע: שמונה מפגשים מקוונים בשיתוף קהילת חוקרי.ות משרד המדע והטכנולוגיה

לארועים וסדנאות שהתקיימו בעבר ראו כאן

 

הרצאות סמינריוניות 

המרכז מקיים הרצאות שבועיות בין השעות 14:15-15:45. מחצית מההרצאות משותפות עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון.

להרצאות סמינריוניות שניתנו בשנים שעברו ראו כאן

 ברגיל, ההרצאות מתקיימות בחדר 1013, קומת הכניסה של בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה (ראו מפה). בתקופת משבר הקורונה ההרצאות מתקיימות במרחב הוירטואלי. מרבית ההרצאות מוקלטות ומשודרות ב  YouTube

 תכנית ההרצאות לסמסטר א, תשפ"ב

13.10.2021: טכנולוגיות מתקדמות להעצמת אדם בהקשר לטרור ופעולות איבה (Human Enhancement and Advanced Technologies in Terrorism and Belligerencies). הרצאות במסגרת סדנת חוקרים צעירים של מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון (באנגלית)

20.10.2021: חיים אברהם - חבות נזיקית במלחמה (Tort Liability in War) (באנגלית, בשיתוף עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

27.10.2021: וובינר בינלאומי - קורונה, מדיניות ושלומות (COVID-19, Policy and Wellbeing)

3.11.2021: מוטי זוהר - מוטי זוהר: ניתוח אסונות טבע בישראל באמצעות הרשת החברתית טוויטר

10.11.2021: אביחי לויט - Legislative Deliberative Democracy: Debating Acts Restricting Freedom of Speech during War (בשיתוף עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

17.11.2021: יצחק בריק - הפערים הגדולים במוכנות מדינת ישראל לשעת חירום

24.11.2021: יואל סלבוטסקי -The Impacts of National Crisis on Contractual Obligations (בשיתוף עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

1.12.2021: טרם נקבע

8.12.2021: זיו בורר - הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה בלתי חוקית: הדין המצוי והראוי במשפט הישראלי (בשיתוף עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

15.12.2021: טרם נקבע

22.12.2021: טרם נקבע

29.12.2021: טרם נקבע

5.1.2022: שמרית ממן: שיתוף פעולה בינלאומי לקידום טכנולוגיות חלל בניהול אסונות

12.1.2022: ראויה אבורביע - החוק בספרים מול החוק בחיים: נשים מוסלמיות בנישואים פוליגמיים (בשיתוף עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, באנגלית: The Law on the Books Versus the Law in Action: Muslim Women in Polygamous Marriages under the Jewish State)

קונסורציום נוער וילדים בשגרת חירום