All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

אירועים במרכז

ארועים וובינרים מתוכננים - 2021 

23, 28, 30 ביוני:
סדנה בנושא היחסים בין ארגוני החברה האזרחית למוסדות המדינה בימי מגיפת הקורונה (Mobilization, Interaction, Contention: Relations Between NGOs/Civil Society and States in Times of Covid-19) בשיתוף עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון 

יוני - אוקטובר 2021 - ישראל בשנת הקורונה - תובנות ממחקרים חברתיים במימון משרד המדע: שמונה מפגשים מקוונים בשיתוף קהילת חוקרי.ות משרד המדע והטכנולוגיה
המפגש המקדים: שומר החומות – היבטים מחקריים ראשוניים התקיים ב- 9.6.2021 

13.7.2021
10:00 - 12:00: תפיסות והתנהגות של הציבור בישראל בנוגע לרעידות אדמה. וובינר בשיתוף מרכז המחקר לתקשורת בריאות וסיכונים

לארועים וסדנאות שהתקיימו בעבר (2018-2020) ראו כאן

 

הרצאות סמינריוניות 

המרכז מקיים הרצאות שבועיות בין השעות 14:15-15:45. מחצית מההרצאות משותפות עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון.

ברגיל, ההרצאות מתקיימות בחדר 1013, קומת הכניסה של בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה (ראו מפה). בתקופת משבר הקורונה ההרצאות מתקיימות במרחב הוירטואלי. מרבית ההרצאות מוקלטות ומשודרות ב  YouTube

 תכנית ההרצאות לסמסטר א, תשפ"ב - בהכנה - פרטים יהיו כאן בהמשך

 

להרצאות סמינריוניות שניתנו בשנים שעברו ראו כאן

 

קונסורציום נוער וילדים בשגרת חירום