All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

סדנאות ואירועי עבר במרכז

להרצאות סמינריוניות בעבר ראו כאן

2020-2021

 7.12.2021: כנס היברידי עם האוניברסיטה האירופית בקפריסין: Regional Collaboration in Disaster Prevention: the cases of Israel & Cyprus

27.10.2021 - וובינר בינלאומי: מה ניתן ללמוד ממגיפת הקורונה על תכנון ומדיניות (באנגלית: COVID-19 Impacts and Takeaways for Policy and Planning) - מפגש אחרון בסידרה "ישראל בשנת הקורונה"

 יוני - אוקטובר 2021 - ישראל בשנת הקורונה - תובנות ממחקרים חברתיים במימון משרד המדע: שמונה מפגשים מקוונים בשיתוף קהילת חוקרי.ות משרד המדע והטכנולוגיה

תפיסות והתנהגות של הציבור בישראל בנוגע לרעידות אדמהוובינר בשיתוף מרכז המחקר לתקשורת בריאות וסיכונים, 13.7.2021

 סדנה בנושא היחסים בין ארגוני החברה האזרחית למוסדות המדינה בימי מגיפת הקורונה (Mobilization, Interaction, Contention: Relations Between NGOs/Civil Society and States in Times of Covid-19) בשיתוף עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון. 23, 28, 30 ביוני, 2021

שומר החומות – היבטים מחקריים ראשוניים - 9.6.2021 (מפגש מקדים לסדרת מפגשים בשיתוף עם קהילת חוקרים.ות של משרד המדע והטכנולוגיה: ישראל בשנת הקורונה - תובנות ממחקרים חברתיים במימון משרד המדע)

דיון בנושא זכויות אסירים/ות וחיסונם בימי מגיפה - 20.1.2021 (עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון)

הסכמי אברהם והסכסוכים במזרח התיכון: הבטים משפטיים ופוליטיים  - 9.12.2020 (ארוע משותף עם מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, באנגלית)

התמודדות עם משבר הקורונה: ענין של משילות - וובינר לציון יום החירום הבינלאומי - 13.10.2020

וובינר לציון יום המודעות לצונאמי - 17.11.2020

20.7.2020: סדנה עם יוסי זמרי: זיהוי סיכונים כחלק מהכלים לניהול משבר הקורונה. קישור להקלטת הסדנה כאן

5.3.2020: כנס בנושא הבסיס המדעי להיערכות למגיפת הקורונה ומגיפות אחרות. עם בית הספר לבריאות הציבור, אוניבריסיטת חיפה. הקלטת החלק הראשון של הארוע ; הקלטת החלק השני של הארוע

2018-2019

4-5.12.2019 - סדנה בנושא: מי מפחד מפסיכו-טראומה? עם פרופ' מולי להד מהמכללה האקדמית תל חי ומרכז משאבים וד"ר משה פרחי מהמכללה האקדמית תל חי - מומחים ישראלים מובילים בתחום הטיפול במצבי דחק פסיכוטראומה וחוסן. לפרטים נוספים ראו כאן. הסדנה הוקלטה וזמינה בערוץ היוטיוב של המרכז כפליי-ליסט

29.12.2019 - כנס היערכות למצבי חירום ואסונות, קמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה (במסגרת כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית)

21-22 בינואר, 2019 - סדנה בנושא ניהול סיכונים בהנחיית יוסי זמרי וארז סברדלוב 

28 בנובמבר, 2018 -- אסונות מתגלגלים (Cascading Disasters) - סדנת חוקרים

29 בנובמבר, 2018 --  התמודדות עם אסונות מתגלגלים כנס בין-לאומי