All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

התמודדות עם אסונות מתגלגלים

logoX3 

כנס בין-לאומי

29.11.18

הטכניון, חיפה

מחקרי הכנס פורסמו בגליון מיוחד של כתב עת מהמובילים בתחום: 

Felsenstein, D., Shmueli, D, and D. Thomas (Eds), 2020. Special Issue: Cascading Effects in Disaster Risk Science: Multi-Disciplinary Perspectives,  International Journal of Disaster Risk Reduction.

מקרי חירום בחברה המודרנית עלולים להתפתח לאסונות רחבי היקף והשלכות, בשל אפקט הדומינו: רעידת אדמה עלולה לגרום שריפות ומגיפות, ואסונות טבע יכולים להתפתח למשברים חברתיים, כאשר בשל מבנה הכלכלה המודרנית, השלכות המשבר יכולות להחריף את אי- היציבות השלטונית.

מקרי אסון רבים כגון הצונמי ביפן 2011, ההתפרצות הוולקנית באיסלנד ב2010 וסופות והוריקנים בארה"ב, היוו בסיס למחקרים אמפיריים. ההקשרים בין המערכות מהווים קרקע פורה לפיתוח תאוריות ושיטות מחקר - הן בתחום המודלים וחקר המערכות התומכות בהתמודדות עם אתגרי המשבר, והן במסגרת פיתוח שיטות מחקר וגישות לזיהוי, אבחנה וטיפול מתאים.

הכנס הבין-לאומי נערך בחסות מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, יחד עם פרוייקט dim2sea.

תכנית הכנס

09:30 – 09:25   התכנסות וקפה

09:30 – 09:25 דבורה שמואלי, ראש מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום: הקדמה

09:30 – 09:45  אלכסנדר בליי - המדען הראשי, משרד המדע והטכנולוגיה: דברי פתיחה

09:45 – 10:10  זאב (ווה) צוק רם - דברי ראש רשות החירום הלאומית (רח"ל)

10:10 – 10:50 הרצאות

10:10 – 10:30 ג'יאנלוקה פסקרולי, UCL, לונדון: "דבר מוביל לדבר" – היערכות לאסונות ומשברים מתגלגלים (הרצאה באנגלית)

10:30 – 10:50 סבסטיאן פולנדה, IIASA, לקסנברג, אוסטריה: הערכת סיכונים  בהפסדים "מתגלגלים" בעקבות שטפונות: חקר מקרה באוסטריה  (הרצאה באנגלית).

10:50 – 11:20 הפסקת קפה

11:20 – 12:20 המשך הרצאות

11:20 – 11:40 מיכאל הלברטל, סגן מנהל המרכז הרפואי לבריאות האדם - רמב״ם:  פתרון חדשני למצב חרום ממושך.

11:40 – 12:00 איציק גיא, לשעבר רמ"ח התכנון והתורה של פיקוד העורף: רעידת האדמה בנפאל כמקרה בוחן לאסונות מתגלגלים.

12:00 – 12:20 אלכסנדר אלטשולר, ראש תחום מחקר ברח"ל : הסוד טמון ב"ביחד" : לקראת מענים אסטרטגיים לאסונות מתגלגלים. 

12:20 – 13:30 פאנל רב תחומי על אסונות מתגלגלים בהשתתפות חוקרי המרכז מקבוצות המחקר השונות.

מנחה: דבורה שמואלי, ראש מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום
בהשתתפות: יעקב בן חיים (הערכת וניהול סיכונים), מיקי הלברטל (בריאות הציבור ורפואת חירום), ראסם חמאיסי (מדעי החברה), דניאל פלזנשטין (מדיניות ציבורית), ערן פייטלסון (סביבה) ומיכל שמאי (רווחה ועבודה סוציאלית).

13:30 ארוחת צהריים קלה

למידע: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להרשמה לכנס (ללא תשלום)

למפת הגעה

 


אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה, 3498838
University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa Israel, 3498838
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
בתמיכת: משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון
Supported by: The Israel Ministry of Science and Technology The National Emergency Management Authority, Ministry of Defense