All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

שותפים

בצד מוסדות הליבה השותפים במרכז, שותפים לו גם עיריית חיפה, עמותת נתן לסיוע הומניטרי ובית הספר הישראלי לסיוע הומניטרי.
שותפים אלה מהווים חברי צוות אינטגרלים, ויש להם תתפקיד חשוב בזיהוי צרכי המחקר, קביעת אג'נדת מחקר ובחינת יישום המחקר. בנוסף, שותפים אלה יהוו אתרי בטא לניסוי חלק מהמלצות המחקרים בעתיד.

עיריית חיפה
היותה הרשות המקומית בה מצויים שניים משלושת מוסדות הליבה של המרכז, וכן נסיונה הרב בנושא ההתמודדות עם מצבי חירום - הן על רקע נפילות טילים, והן על רקע שריפות ענק, עיריית חיפה היא שותף טבעי למרכז המחקר והידע בנושא ההיערכות לחירום.

בפרט, שותפים למרכז: יאיר זילברמן - מנהל האגף לביטחון ושירותי חירום בעירייה, ישראל בן שלום - מנהל לשכת התאגידים בעייריה, ריבי שני - מנהלת השירות הפסיכולוגי, מאירה קיפרמן – מנהלת אגף הרווחה, דורית בר דוד - עו"ס, מנהלת המחלקה למשפחה והמרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה,  ומיכל דביר - מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע בעירייה.

עמותת נתן

ארגון "נתן" נוסד בשנת 2004 בכדי להגיש סיוע ורווחה בקרב הקהילות הפגיעות ביותר ברחבי העולם. משימתו של הארגון להציל חיים ולשקם קהילות בעיתות אסון וכתוצאה מהן וחזונו להגיב, ללא דיחוי, לאסונות גלובליים, ולהוות כתובת ישראלית לפעולות שיקום ורווחה אפקטיביות ואיכותיות בקרב הקהילות הנפגעות. ראו עוד כאן.
דניאל (דני) כאהן – יו"ר הארגון

בית הספר הישראלי לסיוע הומניטארי
עולם הסיוע ההומניטארי על ענפיו הולך וצובר תאוצה תודעתית, יישומית וכלכלית במציאות משתנה של גלובליזציה, מהירות העברת המידע, התמודדות תוכפת עם אתגרי העולם המתפתח, פערי תרבות ושאלות ערכיות. בתוך מרחב זה, ארגוני הסיוע השונים הישראליים וכן גופי מדינת ישראל צברו ידע וניסיון רב בכל הכרוך להגשת סיוע בעל אופי מגוון, תוך התמקדות בערך מוסף ויתרונות יחסיים.

יחד עם זאת, כלל ידע וניסיון אלו טרם אוגמו לכלל מערך הדרכות והכשרות אשר משלבות את התיאוריה, האקדמיה והפרקטיקה. אל תוך צורך זה, ומתוך הבנה כי החברה הישראלית מחוייבת ושואפת להשתלב במרחב זה באופן מהותי יותר- הוקם ביה"ס לסיוע הומניטארי.
מטרת ביה"ס, אשר פועל במסגרת המכון ללימודי שטח, היא ליצור סטנדרטיזציה של נושא הסיוע ההומניטארי בארץ תוך הצמדות להגדרות הבינ"ל מחד, ומאידך למנף ידע זה לפעילות בין לאומית, ובכך למצב את הערך המוסף הישראלי כמוביל בתחומו בכל הכרוך בסיוע הומניטארי.
בית הספר משמש כגוף מכשיר, חוקר ומייעץ בנושאים כדוגמת רפואת חירום, סיוע פסיכו-סוציאלי, לוגיסטיקה ותיאום, מגדר ועוד. ההכשרות והקורסים השונים ניתנים במסגרת שיתופי פעולה עם מוסדות כדוגמת אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, מכללת תל חי וסמינר הקיבוצים. לצד מוסדות אלו, בית הספר עובד עם גופים אקדמיים בחו"ל כדוגמת אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, אוניברסיטת בריסל וארגון NOHA אשר מייצג אוניברסיטאות אירופאיות החוקרות את נושא הסיוע והחירום.
במקביל לשיתופי פעולה אקדמיים, בית הספר עובד מול משרדים וגופים ממשלתיים כדוגמת משרד הרווחה, משרד החוץ ומשרד הביטחון כמו גם אל מול ארגוני חברה אזרחית. כל זאת על מנת לנהל פרויקטים ולספק ייעוץ בר סמכא.
צוות אנשי המקצוע של בית הספר מהווה את עיקר ייחודו של הארגון, זאת בזכות הניסיון הרב, הן ברמת השטח והן ברמה האקדמית.
אנו רואים בעיסוק בנושא החירום בארץ כזכות גדולה, זאת מתוך מקום הארגון בתווך שבין מגזרים שונים ומתוך הזדהות ערכית ואתית עם חשיבות הנושא.

עינב לוי - מנכ"ל ומייסד בית הספר