All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

יעלה דפיטרי

Yaella Depietri

 

 

 

 

ד"ר יעלה דפיטרי, בעלת תואר שלישי במדעי הסביבה במכון למדע וטכנולוגיה (ICTA), האוניברסיטה האוטונומית של ברצלונה (UAB) (ספרד), במשותף עם אוניברסיטת האו"ם, המכון לאיכות הסביבה וביטחון אנושי (UNU-EHS), בון (גרמניה), בינואר 2015. במהלך הדוקטורט שלה עבדה בפרויקט במימון האיחוד האירופי (MOVE EU) על פיתוח שיטות לשיפור הערכת הפגיעות באירופה. היא התמקדה בהמשגה ושילוב הממד האקולוגי בהערכת הסיכון והפגיעות של אזורים עירוניים לאסונות טבע. לאחר מכן במסגרת פוסט-דוקטורט בבית הספר החדש בניו-יורק (ארה"ב) במשך שנתיים, עבדה על היבטים שונים של סיכון ופגיעות של העיר לאסונות טבע, כולל גלי חום (שרב), הצפות וסערות חוף. כיום היא פוסט-דוקטורט במימון קרן זף (Zeff) בטכניון, ישראל. המחקר שלה מתמקד בשריפות יער אשר השפיעו על אזור הכרמל וחיפה בשנים 2010 ו -2016. באופן כללי, ד"ר דפיטרי שותפה בכתיבת מאמרים ופרקים שונים בנושא הפחתת סיכונים סביבתיים על בסיס אקולוגי ועל תפקידם של פתרונות מבוססי סביבה להתאמת אזורים עירוניים לתנאי מזג אוויר קיצוני ולאירועים אקלימיים. תחומי המחקר שלה מתמקדים בהבנה טובה יותר של האופן שבו המערכות האקולוגיות ושירותיהן ממלאות תפקיד בעיצוב הפגיעוּת של קהילות עירוניות לאסונות טבע. זאת, תוך בחינת יחסי הגומלין בין שירותי מערכת תרבותיים לשירותי ויסות, וכיצד הם עשויים לעצב סיכונים.