All partners logo heb

סקר ספרות: תפיסות ותכניות להיערכות לגלי חום והתמודדות איתם

תפיסות ותכניות להיערכות לגלי חום והתמודדות איתם: סקר תכניות ומסמכי מדיניות מהעולם

ד"ר דניאל זייצ'יק

בשני העשורים האחרונים, מדינות רבות בעולם החלו להכין תוכניות להתמודדות עם גלי חום. גלי חום קיצוניים בשנת 2003 באירופה, שגרמו ל-14,802 מקרי מוות בצרפת ובסך הכל בערך 70,000 מקרי מוות ברחבי אירופה, דחפו את מדינות אירופה להכין תוכניות להיערך למקרים דומים שעלולים לבוא בעתיד. עם עליית המודעות לחשיבות ההיערכות לשינויי אקלים והקצנת מזג האוויר שבאה בעקבותיהם, כולל הגברת החום בקיץ, מדינות רבות נוספות פרסמו תוכניות להתמודדות עם גלי חום וכיום קיימות תוכניות להתמודדות עם חום ברמות ממשל שונות במדינות כגון: ארצות הברית, קנדה, דרום אפריקה, אוסטרליה, הודו, ופקיסטאן. עם זאת, מחקרים הבוחנים את היישום של התוכניות האלה מראים שבדרך כלל, היישום הוא חלקי בלבד. החלקים אשר יותר מיושמים הם: הסכמה על גוף מוביל, מערכות התרעה מוקדמת, תוכניות לתקשורת להפצת מידע (information plans), אסטרטגיות להפחית חשיפה לחום, וטיפול באוכלוסיות פגיעות. החלקים הפחות מיושמים הם: פיקוח ובקרה, תכנון לטווח ארוך, והיערכות מערכות הבריאות והרווחה.

מסמך זה מבוסס על תוכניות להתמודדות עם חום מ: קולומביה הבריטית, קנדה; דרום אפריקה; קוינסלנד, אסטרליה; דרום אסטרליה; מערכת הבריאות בדרום אוסטרליה; סידני המערבית, אוסטרליה; מדינת ויקטוריה, אוסטרליה; ארה"ב (מסמך של הEPA); מדינת אריזונה, ארה"ב; פינקס, ארה"ב; קראצ'י, פקיסטן; אחמדאבד, הודו; מדינת גוג'ראט, הודו; פריפקטור היוגו, יפן; ומקדוניה. תוכניות אלו נבחרו על בסיס: רלוונטיות לישראל (דגש על מדינות עם אקלים ותנאי חיים דומים לישראל), איכות והיקף התוכנית (דגש על תוכניות רחבות ומקיפות), וגיוון (ייצוג של מדינות שונות ורמות ממשל שונות על-מנת לראות את כלל השטח ולאסוף רעיונות רלוונטיים לישראל). בנוסף, המסמך מתבסס על כמה מסמכים חשובים שנועדו להדריך מדינות כיצד להכין תוכניות להתמודדות עם חום ולנתח תוכניות קיימות להתמודדות עם חום, חלקם מסמכי מדיניות וחלקם ניתוחים אקדמיים. מסמכים אלו כוללים: Heat Health Action Plan Guidance למדינות באזור האירופאי של ארגון הבריאות העולמי משנת 2008, עדכון על תוכניות להתמודדות עם חום על בסיס מידע (evidence) למדינות באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי משנת 2021, הדרכה לשלטונות על יצירת תוכניות להתמודדות עם חום של אירגון רוקפלר, המלצות לפתרונות להתאמה לחום (heat adaption) של ארגון רוקפלר, סקירת מערכות התרעה מוקדמת לגלי חום ברחבי אירופה (Casanueva et al 2019), סקירת תוכניות להתמודדות עם גלי חום בדרום אסיה (Magotra et al 2021), ניתוח התקדמות בתוכניות להתמודדות עם חום (Kothakar and Ghosh 2022), ניתוח השפעת חום על מערכות חשמל (Aivalioti 2015), ניתוח השפעת החום על תשתיות התחבורה (Mulholland and Feyen 2021), וניתוח סטטוס של תוכניות להתמודדות עם חום בקרב מדינות באזור האירופאי של הארגון העולמי לבריאות.

לקריאת הדו"ח לחצו כאן