All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

מחקרי המרכז על משבר הקורונה

סיוע של המרכז בזמן מגפת הקורונה:

עם פרוץ משבר הקורונה התגייס המרכז על מנת לסייע בהתמודדות עם המשבר בטווח המידי, הקצר, הבינוני והארוך. סיועו של המרכז נעשה בשני רבדים:  1) הזרמת נתונים תובנות והמלצות לצוותים ומקבלי החלטות, בהתבסס על מחקרים בנוגע להתמודדות עם מגפות בכלל, והקורונה בפרט. 2) אפיון נושאים הדורשים התייחסות ומענה לשאלות מקבלי החלטות (במל"ל ובצוותי חשיבה אחרים) שאליהן יתבקשו להתייחס.

בנוסף, באתר המרכז (http://muchanut.haifa.ac.il) נאסף ידע עדכני הכולל מקורות מידע, מאמרים, הרצאות, מסמכי עמדה ופרסומים שונים.

1. תובנות והמלצות לצוותים ומקבלי החלטות, בהתבסס על מחקרים רב-תחומיים הנוגע להתמודדות עם המגיפה בטווח הקצר והבינוני

א. במרכז הידע התנהלו מספר מחקרים העוסקים בהיערכות והתמודדות עם משבר הקורונה. חלקם עוסקים בטווח הקצר והבינוני, וחלקם בטווח הארוך. חלקם החלו לפני פרוץ המשבר והורחבו/שונו על מנת לעסוק גם בקורונה, ואחרים החלו עם פרוץ המשבר.

רשימת המחקרים:
(בסוגריים - חוק/רת ראשי/ת מרכז/ת הפרוייקט)

חוברת תקצירי המחקרים וקישורים לדוחות זמינה בקישור כאן

ב. סיכום דו-שבועי של תובנות, ממצאים עיקריים והצעות לפעולה מ- 54 מחקרים אשר מומנו על ידי משרד המדע והטכנולוגיה

משרד המדע והטכנולוגיה בחר לממן 54 מחקרים במגוון נושאים שנמצאו חיוניים להתמודדות עם משבר הקורונה בטווח המידי והקצר. על מנת לייעל את איסוף התובנות ממחקרים אלה ולהביא לידיעת למשרד המדע והטכנולוגיה מידע הנאסף בהם ויכול לסייע להתמודדות עם המשבר בזמן אמת, המרכז העביר למקבלי ההחלטות תקציר דו-שבועי ובו:

  • סטטיסטיקות וממצאים מעניינים אחרים העולים במהלך המחקרים
  • ממצאים הנראים מפתיעים או סותרים אמונות מקובלות
  • תובנות עיקריות שהתגבשו עד נקודת הזמן של התקציר
  • הצעות לפעולה שהתגבשו עד נקודת הזמן של התקציר

חלק מהמחקרים הוצגו בסדרת מפגשים במרכז במהלך הקיץ של 2021 תחת הכותרת: ישראל בשנת הקורונה - תובנות ממחקרים חברתיים במימון משרד המדע. תובנות מהמפגשים רוכזו והן זמינות כאן.

 2. תשובות קצרות לשאלות העולות מהשטח

 מדדים לניהול היציאה ממשבר הקורונה: הצעת מרכז הידע למצבי חרום. הוגש למל"ל 5.5.2020

במרכז הידע פועלים כ-90 חוקרים בעלי מומחיות בתחומי חירום מגוונים. חוקרים אלו מסוגלים הן לאפיין נושאים הדורשים התייחסות במל"ל ובגופים אחרים והן לענות על שאלות מהמל"ל וצוותי חשיבה אחרים שאליהן יתבקשו להתייחס.

מידע באתר המרכז

לאתר המרכז נוספו שני דפים מיוחדים למשבר הקורונה באנגלית ובעברית, בהם נאספים: קישורים לאתרי מידע, מאמרים, מחקרים וארועים עדכניים וכן מאמרים וסרטונים של אנשי המרכז. בנוסף ספריית המרכז באתר מתעדכנת ומתרחבת במאמרים מדעיים חדשים.

 

רקע קצר על המרכז:

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום הוקם באוניברסיטת חיפה בינואר 2018 על ידי משרד המדע והטכנולוגיה ורשות החירום הלאומית (רח"ל) במשרד הביטחון. מוסדות הליבה המעורבים במרכז הם אוניברסיטת חיפה, הטכניון והאוניברסיטה העברית בירושלים, יחד עם חוקרים מהמרכז למחקרים צבאיים ברפאל- מערכות לחימה מתקדמות, בית החולים רמב"ם, מכללת תל חי ובית הספר לסיוע הומניטרי, וכן שותפים מעיריית חיפה ועמותת נתן-לסיוע הומניטרי בין לאומי.
בראש המרכז עומדת פרופ' דבורה שמואלי מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה.
במרכז הידע פועלים כ-90 חוקרים בעלי מומחיות בתחומי חירום מגוונים. הערך המוסף של המרכז הוא היותו רב-תחומי. מסגרות המחקר של המרכז מאורגנות בשמונה קבוצות מחקר: מדעי החברה; בריאות הציבור ורפואת חירום; רווחה ועבודה סוציאלית; הנדסה, טכנולוגיה ותכנון; הערכה וניהול סיכונים; סביבה; משפטים; ומדיניות ציבורית. משימתו של המרכז היא להוות גוף מחקר אשר ישמש  גם כצוות חשיבה למקבלי החלטות.