All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

חרבות ברזל- המלחמה עם החמאס, 2023

לסיקור תקשורתי ראו כאן

פעילות המרכז בהקשר למלחמה:

איך מדברים עם חיילים וחיילות שמגיעים הביתה

אנשי בריאות הנפש נתקלים לאחרונה בשאלות של הורים, בנות/בני זוג ומשפחה של חיילים וחיילות. שלושה פרופסורים המתמחים בנושא:  פרופ' אדר בן-אליהו, פרופ' איל פרוכטר ופרופ' יורי גידרון, מנסים לתת כמה תשובות

התארגנות קהילתית לזמן משבר וחירום

א. מדריך מקוצר- איך להתארגן ברמת השכונה מעכשיו לעכשיו - רשימה מסודרת וקלה למשתמשים. לחצו כאן למדריך המלא וכאן לטבלאות עזר באקסל*. 
ראו גם הסבר קצר של פרופ' אדר בן אליהו

ב. מפגש זום: צח"ש - צוות חירום שכונתי - איך ליצור התארגנות קהילתית לשעת חירום בשכונה שלך?

* שימו לב - חשוב לשמור על אבטחת המידע ווודא שרשימות הפרטים אינן זמינות לאיש מלבד ראשי הצוותים!

חיזוק החוסן הלאומי – צעדים פרקטיים בני ביצוע

מסמך קצר המצביע על המרכיבים העיקריים של חוסן לאומי ומציע שורת צעדים לחיזוקו בישראל, נכון לאוקטובר 2023

מחקר שנעשה במרכז עד 2023 ורלוונטי למאמצי השיקום בעקבות המלחמה עם החמאס