All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

חרבות ברזל- המלחמה עם החמאס, 2023

לסיקור תקשורתי ראו כאן

למסמכי מדיניות, מאמרים ומידע בנוגע לשיקום בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ראו כאן

פעילות המרכז בהקשר למלחמה:

היערכות אישית-יישובית-קהילתית למקרה של שריפה - בעקבות השריפות בצפון, יוני, 2024

שיתוף פעולה עם מוסד שמואל נאמן בטכניון לסיוע במאמצי ניהול מצב החירום ושיקום החברה והמדינה

מוסד שמואל נאמן ביחד עם מרכז הידע והמחקר הלאומי בנושא חירום ומרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, פועלים כדי לסייע לגופים ממשלתיים בשלושה רבדים: תמיכה בניהול מצב חירום מתמשך, שיקום הנגב המערבי וסיוע בהיערכות לניהול מצבי קיצון עתידיים. כמו כן חוקרי המרכז שותפים בצוותי חשיבה שיכינו ניירות עמדה בנושאי הגנה על הדמוקרטיה, החינוך, הבטחון הקהילתי והאישי, הייטק ושמירה וטיפוח המרקם העדין שמחבר בין החברה הערבית והיהודית בחברה הישראלית בכלל ובאקדמיה בפרט.

לחצו כאן לדו"ח: שמירה על הדמוקרטיה כתשתית חיונית בזמן חירום, שנכתב על ידי צוות בראשות פרופ' עלי זלצברגר, ראש קבוצת המשפטים במרכז וראש מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון.

איך מדברים עם חיילים וחיילות שמגיעים הביתה
אנשי בריאות הנפש נתקלים לאחרונה בשאלות של הורים, בנות/בני זוג ומשפחה של חיילים וחיילות. שלושה פרופסורים המתמחים בנושא:  פרופ' אדר בן-אליהו, פרופ' איל פרוכטר ופרופ' יורי גידרון, מנסים לתת כמה תשובות

התארגנות קהילתית לזמן משבר וחירום
א. מדריך מקוצר- איך להתארגן ברמת השכונה מעכשיו לעכשיו - רשימה מסודרת וקלה למשתמשים. לחצו כאן למדריך המלא וכאן לטבלאות עזר באקסל*. 
ראו גם הסבר קצר של פרופ' אדר בן אליהו

ב. מפגש זום: צח"ש - צוות חירום שכונתי - איך ליצור התארגנות קהילתית לשעת חירום בשכונה שלך?

* שימו לב - חשוב לשמור על אבטחת המידע ווודא שרשימות הפרטים אינן זמינות לאיש מלבד ראשי הצוותים!

חיזוק החוסן הלאומי – צעדים פרקטיים בני ביצוע
מסמך קצר המצביע על המרכיבים העיקריים של חוסן לאומי ומציע שורת צעדים לחיזוקו בישראל, נכון לאוקטובר 2023

מחקר שנעשה במרכז עד 2023 ורלוונטי למאמצי השיקום בעקבות המלחמה עם החמאס