All partners logo heb

ראשון, 29 אפריל 2018 04:21

ויגודה-גדות ערן

Eran Vigoda Gadot

פרופ' ערן ויגודה-גדות- פרופ' למנהל, ניהול ומדיניות ציבורית ומדע המדינה, מחברם של 12 ספרים וסימפוזיונים וכ -200 מאמרים מדעיים וחיבורים אחרים בתחום. תחומי עיסוקו העיקריים הם ניהול והתנהגות במערכות ממשל ומנהל ציבורי, פוליטיקה ארגונית, רפורמות ושינוי של מערכות ציבוריות ושלטון מקומי, אמון בממשל, ומקומו של האזרח בקשר עם הממשל ועם בירוקרטיות מודרניות. פרופ' ויגודה-גדות שימש כחוקר אורח באוניברסיטאות בארה"ב (Harvard, Georgia), קנדה (McGill), בלגיה (Leuven), בריטניה, ואירלנד. כיהן בעבר כראש בית הספר למדעי המדינה וכראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באונ' חיפה וייסד את המרכז לניהול ומדיניות ציבורית ואת תכנית המוסמך במנהל שלטון מקומי. כיום מכהן כדיקן הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר באונ' חיפה. פעיל כיועץ לנציבות שירות המדינה ולגופים ציבוריים בממשל המרכזי ובשלטון המקומי בישראל, חבר בוועדות ציבוריות שונות בתחום, ומנהל פרויקטים שונים של מחקר ברמה הלאומית והבינלאומית, בעיקר במסגרת השוק האירופאי המשותף, בתחום הקשר שבין הציבור והמנהל הציבורי.

מחקרים שונים של פרופ' ויגודה-גדות עוסקים בין השאר בהתמודדותן של דמוקרטיות ומערכות ממשל עם מצבי חירום ומצבי משבר. מאמרים וספרים שונים שלו עסקו בבעיות של אמון ורמת שירותים ציבוריים בזמנים מורכבים של משברים פוליטיים ועסקיים ובפרדוקס הדמוקרטיה והבירוקרטיה בתקופות קונפליקט ומשבר.

אתר אישי - -http://poli.haifa.ac.il/~eranv/

קישור לספרים - https://sites.google.com/edu.haifa.ac.il/prof-eran-vigoda-gadot/books?authuser=0

קישור למאמרים וחומרים להורדה - https://sites.google.com/edu.haifa.ac.il/prof-eran-vigoda-gadot/download-publications?authuser=0

תמונה  - מצורפת

חומרים רלוונטיים למצבי חירום:

Managing Democracies in Turbulent Times: Trust, Performance and Governance in Modern States (2014). Springer.

for more information

Building Strong Nations: Improving Governability & Public Management (2009). Ashgate.

for more information

Managing Collaboration in Public Administration: The Promise of Alliance Among Governance, Citizens, and Businesses (2003). Praeger.

for more information

Zeidan, R., Vigoda-Gadot, E. & Ben-Arzi, Y.. Causes of (and solutions for?) financial crises in local governments: Insights from local Arab authorities In Israel. Administration & Society. Forthcoming.

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0269-994X

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. December 2015-6. Working paper no. 15 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University, Dr. Nissim Cohen, University of Haifa.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. December 2014. Working paper no. 14 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. December 2013. Working paper no. 13 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. December 2012. Working paper no. 12 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University. With the Academy for Quality of Government.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. December 2011. Working paper no. 11 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University. With the Academy for Quality of Government.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. December 2010. Working paper no. 10 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University. With the Academy for Quality of Government.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. December 2009. Working paper no. 9 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University. With the Academy for Quality of Government.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. December 2008. Working paper no. 8 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University. 

     

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. August-September 2007. Working paper no. 7 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University.

     

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment after the 2nd Lebanon war. August-September 2006. Working paper no. 6a (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. 2006. Working paper no. 6 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. 2005. Working paper no. 5 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot, University of Haifa. Prof Shlomo Mizrahi, Ben-Gurion University.

See full research                                                           

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. 2004. Working paper no. 4 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot et al., University of Haifa.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. 2003. Working paper no. 3 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot et al., University of Haifa.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. 2002. Working paper no. 2 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot et al., University of Haifa.

See full research

The Performance of the Israeli Public Sector: A Citizens Survey and National Assessment. 2001. Working paper no. 1 (Hebrew). Prof. Eran Vigoda-Gadot et al., University of Haifa.

See full research

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:24

עזאיזה פייסל

פרופ' פייסל עזאיזה, אב לארבעה ילדים, ומתגורר בכפר לידתו דבוריה.

חבר סגל בכיר באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

פרסם פרופ' עזאיזה מאמרים רבים וערך ספרים בנושאי בריאות ורווחה בחברה הערבית בישראל ושינויים העוברים על חברה זו, והיה שותף מוביל בארגון כנסים אקדמיים בנושאים אלו.

פרופ' עזאיזה הינו שותף פעיל בפיתוח, הקמה וניהול מועדונים לזקנים, מרכזי יום לזקן ובתי אבות ביישובים הערביים. שותף פעיל גם בפיתוח נושא הדיור הקהילתי באוכלוסייה הערבית. כמו כן, הקמת מרכזים מועשרים לגיל הרך ומרכזים קהילתיים.

משנת 1993 פרופ' עזאיזה הוא חבר סגל פעיל באוניברסיטת חיפה ובמהלך השנים מילא שורה של תפקידים בכירים הן במישור האקדמי והן במישור העסקי והציבורי.

במישור האקדמי

 1. מכהן כדיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.
 2. שבע שנים עמד בראש המרכז היהודי –ערבי באוניברסיטת חיפה.
 3. כיהן כראש ביה"ס לעבודה סוציאלית .
 4. מילא מקום דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 5. חבר סנאט וחבר בחבר בנאמנים.
 6. כ- 10 שנים כיהן כחבר מל"ג .
 7. עד לשנה האחרונה כיהן במהלך כ 5 שנים כחבר ות"ת.
 8. במסגרת פעילותו במל"ג ובות"ת שימש פרופ' עזאיזה כחבר ויו"ר בשורת ועדות אשר עיצבו את פני מערכת ההשכלה הגבוהה בעשור האחרון, ביניהן :

- יו"ר הועדה למעורבות אקדמיה בקהילה.

- יו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית.

- יו"ר הועדה להנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה.

- יו"ר הוועדה לרפורמה במכינות.

 1. בשנים 2015-2016 כיהן כסגן יו"ר ות"ת.

במישור הציבורי:

 1. כיהן כראש המועצה המקומית דבוריה.
 2. היה דובר וועד ראשי היישובים הערביים וועדת המעקב העליונה לאוכלוסייה הערבית בארץ.
 3. כיהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה למתנס"ים.
 4. כיהן כיו"ר המועצה המייעצת לשר העבודה והרווחה לקידום מעמד האדם עם פיגור ושיקומו בקהילה.
 5. כיהן בוועדת מינויים למינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.
 6. והיום כיהן כדירקטור ויו"ר ועדת מאזן וביקורת בבנק ערבי ישראלי מקבוצת בנק לאומי.
 7. הקים וניהל את עמותת סיכוי שעוסקת בשוויון הזדמנויות בין יהודים וערבים.
 8. הקים וניהל את בית האבות הראשון לאוכלוסייה הערבית.
 9. כיהן כסגן נשיא בקרן אברהם (עמותה לשינוי חברתי לקידום ושילוב שיוויון בין יהודים לערבים אזרחי ישראל) .
 10. כיהן כחבר המועצה הציבורית לחוקה בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 11. היה חבר בועדת שפניץ למינוי בכירים במנהל הציבורי (לשעבר ועדת רביבי(.

בכל תפקידיו רכש פרופ' עזאיזה הכרות מעמיקה עם האקדמיה בישראל, הן כחוקר והן כמי שעמד בראש יחידות אקדמיות באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה וברמה הלאומית, בות"ת ובמל"ג.

לפרופ' עזאיזה גם ניסיון ניהולי רב במגזר הציבורי והעסקי.

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:27

טובי עמית

תחום העניין המרכזי של ד"ר עמית טובי הינו הקשר שבין שינויי אקלים וחברה, ובכלל כך המימדים המוסדיים, כלכליים ופוליטיים אשר כרוכים בשינויים אלו והמדיניות הסביבתית הקשורה בהם. מחקרו מתמקד בגורמים המעצבים את פגיעותן של קבוצות חברתיות לשינויי אקלים ואירועי קיצון אקלימיים, האופן בו חברות אנושיות מסתגלות לתנודות אקלימיות והדרכים בהן מוסדות מדינה משפיעים על פגיעות והסתגלות בקני מידה שונים. השאלות הקשורות בנושאים אלו נשאלות במגוון רחב של סביבות פיזיות ואנושיות, החל מחברות התלויות לקיומן בניצול משאבי טבע רגישים לבצורות, וכלה באזורים מטרופוליניים מועדים לשטפונות. תחומים נוספים בהם עוסק מחקרו כוללים את הקשר שבין שינויי אקלים ושיתוף פעולה/קונפליקט והגירה כתגובה לאירועי קיצון. עבודתו של עמית בתחומים הנוגעים לאינטארקציה שבין אקלים וחברה קשורה למחקרו בתחום הגיאוגרפיה הפיזית. בתחום זה עמית מתמקד בקלימטולוגיה סינופטית, ובעיקר בהשפעתן של תבניות צירקולציה אטמוספרית על תופעות סביבתיות שונות כגון אירועי אבק חריגים, טמפרטורות קיצוניות ושטפונות בזק.

קישור לאתר אישי:

https://www.researchgate.net/profile/Amit_Tubi

מחקרים עכשויים:

 • Changing Vulnerabilities of Marginalized Resource-Dependent Groups – A Long-term Perspective (with Eran Feitelson – Hebrew University of Jerusalem)
 • Terror Management Theory and Mortality Awareness: A Missing Link in Social Adaptation to Climate Change? (with Sarah Wolfe – University of Waterloo)
 • Transformational Change in Relation to Drought: Lessons from a Transformed Country (with Eran Feitelson – Hebrew University of Jerusalem)
 • Environmental Migration: Adaptation or Maladaptation? (with Yael Yisraeli and Eran Feitelson – Hebrew University of Jerusalem)

קישור לדו"ח מפתח: http://www.ipcc.ch/report/srex/ 

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:37

נוימן חני

Hani Nouman

 

 

 

 

חני נוימן (אוניברסיטת חיפה)- רווחה ועבודה סוציאלית

דר' חני נוימן Ph.D. הינה חברת סגל בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. עובדת סוציאלית קהילתית, מנחת קבוצות מוסמכת, מרצה ובעלת ניסיון מקצועי רב בפרקטיקה בתחום התערבויות קהילתיות במצבי לחץ ומשבר.

תחומי המחקר העיקריים של דר' נוימן הם קהילות ושינוי מדיניות. מחקריה עוסקים בין היתר בהערכה פסיכו סוציאלית של קהילות המתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר תוך בחינת מעורבותם של אנשי המקצוע לחיזוק הקהילות ולהעצמתן. במחקרה דר' נוימן מתמקדת בהערכת השינוי הנדרש במדיניות, ביעילות תהליכי קבלת החלטות בהתערבויות מקצועיות ובמעורבותם של אנשי מקצוע בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית. מנקודת מבט זו, עבודת המחקר שלה היא יישומית, המיועדת לטפל בבעיות חברתיות בקהילה ולקדם שינויים חברתיים הנדרשים במצבי חירום קהילתיים.  דר' נוימן פרסמה מאמרים בנושאים אלו בכתבי עת מובילים בעולם ומנחה סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומים אלו.

לצד פעילותה האקדמית דר' נוימן עבדה שנים רבות בפרקטיקה בתחום. בין יתר תפקידיה היא עסקה באופן ישיר כעובדת סוציאלית קהילתית בהתערבויות עם קהילות במצבי חירום, לחץ ומשבר, רכזה תחום קהילה והתנדבות בשירותי הרווחה הציבוריים, הנחתה קבוצות בנושא וליוותה אנשי מקצוע, בימים אלו משמשת כיועצת בהתנדבות בנושאים אלו בקהילות שונות.

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:39

נגב מיה

Maya Negev

 

 

 

 

 

ד"ר מיה נגב היא חברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה. מיה עוסקת במדיניות בריאות וסביבה בהיבטים שונים ובהם ממשק מדע-מדיניות, רגולציה, יישום מדיניות, תפיסות סיכון, שיתוף ציבור ותסקירי השפעה על הבריאות, ובנושאים שונים בהם כימיקלים במוצרי צריכה, שינוי אקלים ושירותי מערכת אקולוגית. חברת הוועד המנהל של מכון הערבה ללימודי הסביבה. הדוקטורט שלה, באוניברסיטת בן גוריון, עסק בגישה רב תרבותית למדיניות סביבתית, במקרה של תסקירי השפעה על הבריאות. לאחר מכן הייתה ראש תחום מדיניות סביבתית בביה"ס לממשל ומדיניות ע"ש הרטוך באוניברסיטת תל אביב, שם ערכה מחקרים על היבטים בין-משרדיים של בריאות וסביבה, הערכות לרעידות אדמה ומדיניות ניקיון בישראל. הייתה עמיתת פולברייט באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה ועמיתת קרן דניאל טרנברג ב- London School of Hygiene and Tropical Medicine, ושותפה בארגון כנסים ובהם כנס המידבור הבין-לאומי בחסות אונסקו.

קישור לאתר אישי:

http://hw.haifa.ac.il/en/people/sph/mnege

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:42

פורטמן מישל

 

Michelle Portman

ד"ר מישל פורטמן

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

מישל פורטמן היא בעלת תואר שני בתכנון ערים ואזורים מהטכניון (91'),  תואר ראשון בכלכלה מדינית של משאבים טבעיים באוניברסיטת קליפורניה ברקלי (84') ודוקטורט במדיניות ציבורית באוניברסיטת מסצ'וסטס (07').  היא חזרה ארצה ב2009 אחרי סיום תקופת פוסטדוקטורט של שנתיים במרכז למדיניות ימית של מכון האוקיינוגרפיה של וודס הול בארה"ב; המשיכה את מחקרה כפוסטדוק במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים עד קבלתה כחברת סגל בטכניון.

מישל חוקרת בתחום הניהול הימי והחופי.  נושאי המחקר שלה מתמקדים בשמירת טבע ימי והקשר בין שימושי קרקע ושימושים ימיים (דייג, פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשיים, תשתיות ימיות וכד').  כמו כן היא ניהלה מחקרים בתחום המשילות של פיתוח חופי, ניהול משולב של אזורי חוף, צדק חברתי בשימוש משאבי טבע, תורת קבלת החלטות תכנוניות והשימוש במערכות מידע גיאוגרפי לשיתוף הציבור. בתחום המוכנות למצבי חירום, היא חקרה את התרומה של תכנון ערים ואזורים למוכנות לתגובה לגלי צונאמי, כמו גם את החוסן ופגיעות של קהילות חופיות לאירוע קיצון.  היא מנהלת את המעבדת MARCOST ECOSYSTEMS INTEGRATION LAB עם צוות חוקרים שעוסקים בחקר פסולת ימית, מדיניות לשמירת טבע ימית, תכנון רגיש מים ותכנון מתכלל של אזורי חוף.

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:44

הלברטל מיקי (מיכאל)

Halberthal pict 1

 דר' מיקי (מיכאל) הלברטל

ד"ר הלברטל יליד 1958 נשוי +4 סיים את לימודי הרפואה בבית הספר לרופאה של הטכניון בשנת 1986. סיים התמחות ברמב"ם בילדים (1992), טיפול נמרץ ילדים (1996) ומינהל רפואי (2012). עבר התמחות עמיתים באנגליה ב- 1992 ובבית החולים לילדים בטורונטו ב 1996. משנת 2001 היה אחראי על תחום טיפול נמרץ לב ילדים אותו הקים בבית החולים.
בשנת 2009 עבר להנהלת בית החולים ומאז חבר הנהלה. בעל תואר MHA מאוניברסיטת תל אביב הפקולטה למינהל עסקים ע"ש "רקאנטי" (2012). משנת 2013 שימש כסגן מנהל בית החולים וכן יו"ר המרכז הבינלאומי להוראת הטראומה והיערכות לחרום. משנת 2019 ד"ר הלברטל הינו מנכ"ל בית החולים רמב"ם.
ד"ר הלברטל הינו גם יו"ר האיגוד למינהל רפואי, יו"ר פורום מנהלי בתי החולים הממשלתיים, חבר במועצה הלאומית לבריאות דיגיטלית והמועצה הלאומית לטראומה ולרפואה דחופה וכן חבר בפורומים ובוועדות שונות בתחום הבריאות.

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:47

כהן מירי

Miri Cohen

 

 

 

 

מירי כהן

פרופ' מירי כהן, (Ph.D.)  ראש בית הספר לעבודה סוציאלית בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.  קיבלה את התואר הראשון בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1973 ואת התואר השני מאוניברסיטת חיפה בשנת 1986. קיבלה את הדוקטורט שלה בשנת 2000 מהפקולטה לרפואה, הטכניון, בתחום של נוירו-פסיכו-אימונולוגיה. בין השנים 2006- 2012 היא שימשה כראש החוג גרונטולוגיה.  

פרופ' כהן מכהנת כיו"ר האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה, חברה במועצה הלאומית לאונקולוגיה, במערכת של  כתב העת Psycho-Oncology ו- Research in Social work  Practice ובעבר בכתב העת Quality of Life Research.  תחום המחקר העיקרי שלה הוא התמודדות עם דחק וטראומה. זה כולל חקר התמודדות עם מצבי דחק וטראומה, כולל מחלות כרוניות או מסכנת חיים, טרור, מלחמה, והתמודדות בזקנה עם הטראומה המוקדמת של השואה. במחקרים אלה היא מתמקדת בהיבטים רב-תרבותי של כמו גם מדדים פיזיולוגיים של דחק (למשל, תפקוד מערכת החיסון, מדדי דלקת, שינוי קצב לב). תחום מחקר נוסף הינו תפקוד עובדים סוציאליים בבתי חולים במצבי חירום, כולל תמיכה במשפחות בכלל ובתהליכי זיהוי קורבנות, תשישות חמלה ושחיקה בית החולים עובדים סוציאליים. היא פרסמה יותר מ 90 מאמרים בכתבי עת, מספר ספרים, ופרקים בספרים. רבים מהמאמרים שלה פורסמו כתבי עת מובילים כגון Journal of Trauma and Stress, Cancer, Breast Cancer Research and Therapy, International Journal of cancer, Psycho-Oncology, Journal of the Geriatric American Association, Gerontologist.

 

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:51

זוהר מוטי

motti photo web

 

מוטי זוהר (אוניברסיטת חיפה)

מוטי זוהר הוא מרצה בכיר במחלקה לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה באוניברסיטת חיפה. הוא גיאוגרף פיסי החוקר סיכונים טבעיים כגון רעידות אדמה, צונאמי ושיטפונות. הוא מתמחה בסוגיות הקשורות להיסטוריה סביבתית ובייחוד מתעניין ביחסי הגומלין בין הסובב הפיסי לסובב האנושי וכיצד אירועי קיצון השפיעו על חברות אנושיות בעבר. תחומי עניין נוספים שלו הם מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג), מודלים מרחביים, מיפוי וכרטוגרפיה.

Published in חוקרים
ראשון, 29 אפריל 2018 04:53

כרמון נעמי

Naomi Carmon

 

נעמי כרמון (טכניון) -  הנדסה, טכנולוגיה ותכנון

נעמי כרמון הינה פרופסור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. בהכשרתה היא סוציולוגית ומתכננת ערים ואזורים והיא מתפקדת כמרצה, חוקרת ויועצת. היא כיהנה כנשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית, כאוחזת בקתדרה הטכניונית לתכנון ערים ואזורים, כראש התכנית ללימודי מוסמכים בתכנון ערים ואזורים וכראש המרכז לחקר העיר והאיזור. כתיבתה האקדמית כוללת ספרים (באנגלית ובעברית) ויותר מ-200 מאמרים, פרקים בספרים, דו"חות מחקר ופרסומים אחרים, בעיקר בתחומים הבאים: סוגיות חברתיות בתכנון ערים ואזורים, חוסן עירוני, הערכה של תכניות מרובות מטרות, מדיניות דיור, התחדשות עירונית, איכות חיים של מיעוטים ומהגרים, וגם תכנון עירוני רגיש למים וניהול בר-קיימא של נגר עירוני. מחקריה והפרויקטים שהיא הייתה והווה מעורבת בם מומנו על ידי קרנות מחקר, משרדי ממשלה, עיריות, גופים ציבוריים אחרים וגופים של החברה האזרחית. בין מחקריה הנוכחיים:

 • מוכנות דיור וקהילה לרעידות אדמה בערים פריפריאליות בישראל, עם יחיאל רוזנפלד, תמי גבריאלי, אינה בורשטיין ודורון עסיס
 • ניהול בר-קיימא של נגר עירוני, כולל איפחות שטפונות, עם טל אלון מוזס, מישל פורטמן, שולה גולדן ונדב שפירא
 • מדידת חוסן עירוני ביישובים עירוניים בישראל, עם אמנון פרנקל ואיה דולב
 • פרקטיקות של חוסן עירוני – לימוד מן הניסיון בערים נבחרות, עם רומי כוריאל
Published in חוקרים