All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

פורטמן מישל

 

Michelle Portman

ד"ר מישל פורטמן

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

מישל פורטמן היא בעלת תואר שני בתכנון ערים ואזורים מהטכניון (91'),  תואר ראשון בכלכלה מדינית של משאבים טבעיים באוניברסיטת קליפורניה ברקלי (84') ודוקטורט במדיניות ציבורית באוניברסיטת מסצ'וסטס (07').  היא חזרה ארצה ב2009 אחרי סיום תקופת פוסטדוקטורט של שנתיים במרכז למדיניות ימית של מכון האוקיינוגרפיה של וודס הול בארה"ב; המשיכה את מחקרה כפוסטדוק במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים עד קבלתה כחברת סגל בטכניון.

מישל חוקרת בתחום הניהול הימי והחופי.  נושאי המחקר שלה מתמקדים בשמירת טבע ימי והקשר בין שימושי קרקע ושימושים ימיים (דייג, פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשיים, תשתיות ימיות וכד').  כמו כן היא ניהלה מחקרים בתחום המשילות של פיתוח חופי, ניהול משולב של אזורי חוף, צדק חברתי בשימוש משאבי טבע, תורת קבלת החלטות תכנוניות והשימוש במערכות מידע גיאוגרפי לשיתוף הציבור. בתחום המוכנות למצבי חירום, היא חקרה את התרומה של תכנון ערים ואזורים למוכנות לתגובה לגלי צונאמי, כמו גם את החוסן ופגיעות של קהילות חופיות לאירוע קיצון.  היא מנהלת את המעבדת MARCOST ECOSYSTEMS INTEGRATION LAB עם צוות חוקרים שעוסקים בחקר פסולת ימית, מדיניות לשמירת טבע ימית, תכנון רגיש מים ותכנון מתכלל של אזורי חוף.