All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

כרמון נעמי

Naomi Carmon

 

נעמי כרמון (טכניון) -  הנדסה, טכנולוגיה ותכנון

נעמי כרמון הינה פרופסור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. בהכשרתה היא סוציולוגית ומתכננת ערים ואזורים והיא מתפקדת כמרצה, חוקרת ויועצת. היא כיהנה כנשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית, כאוחזת בקתדרה הטכניונית לתכנון ערים ואזורים, כראש התכנית ללימודי מוסמכים בתכנון ערים ואזורים וכראש המרכז לחקר העיר והאיזור. כתיבתה האקדמית כוללת ספרים (באנגלית ובעברית) ויותר מ-200 מאמרים, פרקים בספרים, דו"חות מחקר ופרסומים אחרים, בעיקר בתחומים הבאים: סוגיות חברתיות בתכנון ערים ואזורים, חוסן עירוני, הערכה של תכניות מרובות מטרות, מדיניות דיור, התחדשות עירונית, איכות חיים של מיעוטים ומהגרים, וגם תכנון עירוני רגיש למים וניהול בר-קיימא של נגר עירוני. מחקריה והפרויקטים שהיא הייתה והווה מעורבת בם מומנו על ידי קרנות מחקר, משרדי ממשלה, עיריות, גופים ציבוריים אחרים וגופים של החברה האזרחית. בין מחקריה הנוכחיים:

  • מוכנות דיור וקהילה לרעידות אדמה בערים פריפריאליות בישראל, עם יחיאל רוזנפלד, תמי גבריאלי, אינה בורשטיין ודורון עסיס
  • ניהול בר-קיימא של נגר עירוני, כולל איפחות שטפונות, עם טל אלון מוזס, מישל פורטמן, שולה גולדן ונדב שפירא
  • מדידת חוסן עירוני ביישובים עירוניים בישראל, עם אמנון פרנקל ואיה דולב
  • פרקטיקות של חוסן עירוני – לימוד מן הניסיון בערים נבחרות, עם רומי כוריאל