All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

חוסן קהילתי-עירוני בעיר חיפה

Muchanut logo2

 הרצאתה של

פרופ' שלומית פז
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה

על מחקרה עם:

דר' מיה נגב, דר' מוטי זוהר, דר' חני נוימן, תמר זוהר, תום אבקסיס ופרופ' חגי לוין  בנושא:

חוסן קהילתי-עירוני בעיר חיפה:

מיפוי היערכות ורגישות לשינוי אקלים בתחומי הבריאות והרווחה

 

יום רביעי, 17.3.2021 בין השעות 14:15-15:45

 קישור להקלטה ביוטיוב: https://youtu.be/LFPWfi9RGGQ

רקע: שכיחות אסונות טבע כגון גלי חום, שריפות ושיטפונות המתרחשים עקב שינויי האקלים, גוברת בשנים האחרונות באגן הים התיכון ובכלל זה גם בעיר חיפה. עם זאת, רמת ההיערכות לשינויי האקלים ברמה המקומית לרבות שירותי הבריאות והרווחה נותרה נמוכה. מחקר זה בוחן את תפיסת הסיכון ורמת ההיערכות במערכות הבריאות והרווחה ומנתח מרחבית את רמת הפגיעות הסביבתית, החברתית והבריאותית.

שיטות: שיטות משולבות: ראיונות עומק עם 28 בעלי תפקידים ברמה המקומית, סקר אינטרנטי בקרב 550 תושבים לבחינת החוסן הקהילתי, מיפוי מרחבי לפי מדד חברתי-כלכלי ומקבלי קצבאות רווחה וסיעוד, וניתוח רגישות לטמפרטורה, שריפות ושיטפונות.

תוצאות: העיר חיפה ובתי החולים פיתחו מדיניות מקיפה להיערכות למצב חירום מלחמתי ולשריפות אך קיימת מודעות נמוכה לגלי חום ושיטפונות. בהתאמה, קיימת תפיסת סיכון נמוכה להשפעות שינויי האקלים בקרב בעלי תפקידים בכירים במערכות הבריאות והרווחה בעיר. אחת מהסיבות היא היעדר מדיניות ותקצוב ברמה הלאומית. בדומה, תושבי העיר אינם תופסים שינוי אקלים כאיום משמעותי על חיפה או עליהם באופן אישי. תחושת החוסן הקהילתי היא בינונית (75. 3.3± בקרב ערבים, 75. 3± בקרב יהודים, בסולם 1-5). הניתוח המרחבי ממחיש כי קיימת הלימה בין הפגיעות החברתית והאקלימית. באופן זה, העיר התחתית מאופיינת ברמה חברתית-כלכלית נמוכה ושיעור מקבלי קצבאות גבוה כמו גם רגישות רבה לגלי חום ושיטפונות, אך לא לשריפות.

דיון ומסקנות: ההיערכות בחיפה טובה לאירועי חירום שהתרחשו כבר בעבר. בעוד שההיערכות הקיימת מספקת תשתית טובה להתמודדות עם אירועי קיצון נוספים, קיים צורך בהעלאת המודעות ופיתוח מוכנות למשבר האקלים תוך התייחסות להבדלים חברתיים-כלכליים ולממד המרחבי של העיר. אלה יכולים לתרום לפיתוח חוסן עירוני-קהילתי ולהפחית את הפגיעה בבריאות ורווחת הציבור.

השותפים במחקר:

מיה נגב1, שלומית פז2  ,מוטי זוהר2, חני נוימן3,  תמר זוהר1, תום אבקסיס2, חגי לוין4

  1. ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה
  2. החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה
  3. ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה
  4. ביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית-הדסה

 

Header logos

 

להתקשרות כתבו למיכל או ערן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 בתמיכת: משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון