All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

נדב דגן

Combined 3 Logos transparent

 בין מלחמה למגפה -

מצבי חירום ושלטון החוק בישראל

 

ד"ר נדב דגן

חוקר משפט ציבורי ותיאוריה של דיני חירום 
עמית הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת חיפה

  יום רביעי, 14.2.2024 בין השעות 14:15-15:45 בזום

ההרצאה הוקלטה וזמינה לצפייה ביוטיוב כאן

 כמו כן היא שודרה חי וזמינה לצפייה גם בפייסבוק

תקציר 

היבטים אקטואליים של מצב המלחמה הנוכחי שבו שרויה ישראל ושל השימוש שעושות רשויות המדינה בחקיקה בכלל, ובחקיקת חירום בפרט, בתקופה זו.

המאמר הנדון בוחן את היחס שבין חירום למשפט בדמוקרטיות מודרניות עם דגש מיוחד על שיטת המשפט הישראלית. המאמר עוסק בדיון ביקורתי בגישות העיקריות המוכרות בספרות האקדמית ובפסיקת בתי המשפט בדבר היחס בין משפט למצבי חירום. בין היתר, עוסק המאמר בסיווגים המוכרים בספרות בדבר היחס שבין שלטון החוק למצבי חירום ובסיווג הגישות המוצעות לשתי קטגוריות: מודלים של משפט לעומת מודלים של אי-חוקיות בחירום.

במסגרת ההרצאה נידונו המאפיינים הבסיסיים של כל אחת מהקטגוריות והוצגו היתרונות המובהקים הגלומים במודלים של משפט. הוסבר מדוע מודלים של משפט אומצו בישראל ובעולם הדמוקרטי, ואילו מודלים של אי-חוקיות נדחו. בפרט, הוצגו יסודותיו של המודל הישראלי הייחודי של משפט, אשר מושתת על שלטון החוק בשגרה ובחירום. על רקע זה, נותח האתגר שהציבה הממשלה למודל הישראלי של משפט בתקופת הקורונה. בפרט, נתנה התייחסות לביטוי המובהק ביותר של אי-החוקיות בחירום בתקופה זו: שימוש פסול ופרוע בתקנות שעת חירום, בעיקר בתקופת הממשלה ה-34 היוצאת – ממשלת מעבר בראשות בנימין נתניהו, ובמידה פחותה גם בתקופת הממשלה ה-35; בתי המשפט לא עמדו בפרץ, ופסקי דין אחדים אף העלו תרומה מסוימת לערעור המודל הישראלי של משפט. לבסוף, נדונו ההשלכות של פריצת הגדרים החוקתיים על מצב המלחמה הנוכחי.

ד"ר נדב דגן הוא חוקר משפט ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת חיפה. מחקריו של נדב עוסקים בעיקר במשפט הציבורי בישראל ובעולם, ומשולבים בהם תיאוריה של המשפט, פילוסופיה של מוסר פוליטי ומשפט השוואתי עם היבטים ממשליים ומוסדיים של רשויות המדינה. בין היתר, רכש נדב תת-התמחות בתיאוריה של דיני חירום, היה עמית מחקר במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בשנים 2017-2019, והוא עוסק בהוראת קורסים וסמינרים מחקריים בתחום דיני החירום באוניברסיטאות מחקר בישראל. כיום נדב משלב הוראה ומחקר אקדמיים עם פרקטיקה משפטית כעורך-דין פעיל.

 המאמר: "מודל של משפט ושמיטת הדין במשבר הקורונה" זמין כאן

בשיתוף עם משרד הרווחה והביטחון החברתי Social min research logo

Picture1 

להתקשרות כתבו למיכל או ערן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.