All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

גל אביגדור

Avigdor Gal

אביגדור גל הוא פרופסור בטכניון -- מכון טכנולוגי לישראל, המתמחה בתחום שילוב נתונים בתנאי אי ודאות. מחקריו מתמקדים בעיבוד מידע רב, המשתנה במהירות ואשר מגיע ממקורות שונים בעלי רמות אמינות מגוונות. למחקריו של גל יישומים רבים בתחומי התחבורה, הרפואה והמדיה. בפרט, מחקריו בעבר עסקו בזיהוי התקפות אינטרנטיות ומגפות. מחקריו העדכניים מאפשרים שילוב נתונים אוטומטי ללא התערבות אנושית ובכך מסייעות בקיצור זמני התגובה בהגעת מידע עדכני מאירועים. גל פרסם כ 150 מאמרים בכתבי עת ובכנסים מובילים במחקר, ארגן כנסים וקיבל מענקרי מחקר תחרותיים, בין השאר מהאיחוד האירופי ומרשות החדשנות הישראלית.

http://ie.technion.ac.il/~avigal

S. Wasserkrug, A. Gal , O. Etzion - Detection of Uncertain Events in Intelligence and Security Informatics. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 20(8):1111-1114, August 2008.