All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

סמימיאן דרש לימור

Limor Samimian Darash
ד"ר לימור סמימיאן דרש היא מרצה בכירה בבית-הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית
באוניברסיטה העברית בירושלים. היא זוכת מלגת אלון למדענים צעירים מובלים במדינת ישראל
לשנים 2013-2016. סוציולוגית ואנתרופולוגית בהכשרתה, היא עוסקת בחקר מדיניות של היערכות
לחירום ובתפיסות של סיכון ואי-וודאות עתידית. מחקרה הנוכחי עוסק בהיערכות לתרחישי חירום
גלובאליים. היא הייתה חוקרת אורחת באוניברסיטת קליפורניה שבברקלי, פוסט-דוקטורנטית
באוניברסיטת אילינוי ובאוניברסיטת סטנפורד.