All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

קליגר, דורון

Doron Kliger

 

דורון קליגר הוא חבר סגל בחוג לכלכלה, באוניברסיטת חיפה, מומחה במימון וכלכלה התנהגותית. בהיותו בארה"ב, שהה בבית הספר למנהל עסקים וורטוןבאוניברסיטת פילדלפיה

קליגר הוא יו"ר וועדת לימודים מתקדמים בחוג לכלכלה; ראש ההתמחות בכלכלה התנהגותית (בשיתוף עם הטכניון) וההתמחות במימון; והינו חבר אקדמי באגודת האקטוארים בישראל (ILAA).

קליגר הוא יועץ בתחומי כלכלה, מימון, וחשבונאות; תעסוקתו בעבר כללה סקירת ועריכת חומר מקצועי במשרד רו"ח קסלמן וקסלמן (PriceWaterhouseCoopers Israel).

קליגר הוא עורך עמית (Associate Editor) בכתב העת Journal of Economic Behavior and Organization (בין השאר, ערך במשותף עם עמיתים כרך מיוחד בנושא מימון התנהגותי אמפירי); עורך עמית בכתב העת Journal of Economic Psychology; עור עמית בכתב העת Journal of Behavioral and Experimental Economics (בעבר, Journal of Socio-Economics); ועורך בכתב העת Review of Behavioral Economics.

קליגר פרסם מאמרים מקצועיים במגוון כתבי עת במימון, כלכלה, ביטוח והסתברות, על נושאים הכוללים תמחור נכסים, דירוגי אגרות חוב, כלכלה התנהגותית, מימון התנהגותי, קבלת החלטות, ארגון תעשייתי, ותמחור ביטוח.

קליגר זכה במדליית מועצת רו"ח על הצטיינות בלימודי חשבונאות (פעמיים); בתעודת הערכה של כנסת ישראל על הצטיינות בלימודים (פעמיים); בפרס לשכת רו"ח על הצטיינות במבחני המועצה; וכן במלגת פולברייט.

אוניברסיטת חיפה

קבוצת מדעי החברה

מ