All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

אלפנדרי, רוית

Alfandari Ravitד"ר רוית אלפנדרי סיימה את לימודי הדוקטורט במדיניות חברתית ב  The London School of Economics and Political Science (LSE) שבאנגליה ואת לימודי הבתר-דוקטורט בבית ספר לעבודה סוציאלית ובית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה. היא בעלת ניסיון בהוראה אקדמית בישראל (אוניברסיטת אריאל, מכללה אקדמית הדסה בירושלים) ובבריטניה (LSE,  Ulster University, Northern Ireland ). כיום, רוית הנה חברת סגל בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. כמו כן, היא עמיתת מחקר במרכז לחקר המשפחה ובמרכז חקר ארגונים וניהול משאבי אנוש באוניברסיטת חיפה. רוית הינה עובדת סוציאלית בעלת ניסיון רב בעבודת שטח, פיתוח תוכניות ומחקר בתחום רווחת והגנת הילד. מחקרה האמפירי מתמקד בקבלת החלטות והערכת סיכון בתחום הגנת הילד. היא חברה מובילה בארגון ה COST  (multisectoral responses to child abuse and neglect in Europe- Euro-CAN).