All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

טאובה-דיין שירה

Shira Taube Dayan

ד"ר שירה טאובה דיין היא פסיכולוגית התפתחותית מומחית, עמיתת הוראה ועמיתת מחקר בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. ד"ר טאובה דיין היא גם חברה במרכז הלאומי לידע ולמחקר של מצבי חירום בישראל, אשר במסגרתו היא פעילה בקונסורציום המתמקד בילדים במצבי חירום.
ד"ר טאובה דיין סיימה את לימודי התואר הראשון בחוג לפסיכולוגיה ובחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, כולל השלמה של תוכנית אינטנסיבית ללימודי השפה היפנית באוניברסיטת וואסדה בטוקיו. היא השלימה את לימודיה התואר השני בפסיכולוגיה התפתחותית ואת לימודי הדוקטורט בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. ד"ר טאובה דיין השלימה גם התמחות מקצועית בפסיכולוגיה מטעם משרד הבריאות הישראלי והיא עוסקת בעבודה פסיכולוגית עם ילדות וילדים וסביבתם המטפלת.
המחקר האחרון של ד"ר טאובה דיין בחן את ההשפעות המתמשכות של אסונות טבע ומעשי אדם במהלך הילדות וההתבגרות בחברות שונות באסיה. במסגרת זו, היא התעניינה במיוחד בסיפורים פחות מוכרים של צעירות וצעירים והדרך בה הם עשויים לחשוף משמעויות חדשות של תופעות פסיכולוגיות אשר להן חשיבות אישית וחברתית בעת התאוששות ממשברים.
ד"ר טאובה דיין היא מחברת של מספר מאמרים ולאחרונה מעורבת גם בפרויקט אינטרדיסציפלינרי של ספר העוסק באי-צדק באסונות, בו היא מציגה את קולותיהם של צעירות וצעירים אשר הושפעו מטראומות המוניות. ד"ר טאובה דיין מוסיפה לעסוק במחקר המשלב פסיכולוגיה התפתחותית ודגש תרבותי למען מטרות הומניטאריות הקשורות בצעירות ובצעירים במצבי חירום ואסון, ולמטרה זו אף מקווה להוסיף ולקחת חלק פעיל בפורומים של מקצועיים המשלבים גם מחקר ומדיניות בתחום מצבי חירום.