All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

היימס גילה

 Gila Heims

 

 

 

 

גילה היימס
מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי רמב"ם
מנהלת המרכז ללימודי טראומה רפואה דחופה ואר"ן


גילה סיימה את לימודי התואר הראשון בסיעוד באוניברסיטה העברית בירושלים והשלימה את לימודי התואר השני בסיעוד באוניברסיטת תל אביב בתזה שעסקה בקידום האיכות בטראומה.

גילה אחות טיפול נמרץ ילדים בהכשרתה החלה את עבודתה ברמב"ם ביחידה לטיפול נמרץ ילדים כאחות צוות ומדריכה קלינית.
בשנת 1996 הקימה ובנתה עם ד"ר מיכלסון את תפקיד מתאמת הטראומה בו עסקה במשך 19 שנה.
בשנת 1999 מונתה למנהלת הסיעוד בחטיבה הכירורגית, השתלמה בתוכניות לימודי מנהל בריאות בכיר לרופאים ואקדמאים, ובתכנית לפיתוח מנהלים בכירים במשרד הבריאות וכיום היא מומחית במדיניות ומנהל, מנהל סיעוד משרד הבריאות.  

בשנת 1999 הקימה עם ד"ר מיכלסון את המרכז ללימודי טראומה רפואת חירום ואירועים רבי נפגעים אותו היא מנהלת עד היום בשיתוף עם ד"ר מיכאל הלברטל וד"ר האני באחוס.
המרכז הכשיר מאות רופאים ואחיות מכ-80 מדינות בעולם שהגיעו למרכז הרפואי רמב"ם ולמדו את מרכיבי הקמת מערכי טראומה והתגובה לאירועים רבי נפגעים.
גילה מרצה בסדנאות ובכנסים ברחבי העולם ובהובלתה המרכז הרפואי רמב"ם זכה בהזדמנות לנהל 3 סדנאות של נאט"ו לקידום המוכנות העולמית לטיפול באירועים רבי נפגעים.

גילה הינה חברה במועצה הלאומית לטראומה, בוועד החברה הישראלית לטראומה ובוועדות אקרדיטציה של מרכזי הטראומה בישראל.

בשנת 2016 מונתה גילה לאחות הראשית של המרכז הרפואי וכיום היא מובילה את הצוות האיכותי של הנהלת הסיעוד ברמב"ם.