All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

בן גל מיכל

Michal Ben Gal

 

 

 

 

מיכל בן גל היא חוקרת והמרכזת האקדמית של מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום. היא גם חוקרת והמרכזת האקדמית של מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון.
מיכל קיבלה את תואר הד"ר מאוניברסיטת חיפה (2004), היא מתכננת (בעלת תואר שני מהפקולטה לאדריכלות ותכנון ערים בטכניון 1998) וחברה באיגוד המתכננים, כמו גם עורכת דין (בעלת תואר במשפטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה (2009) וחברה בלשכת עורכי הדין (2010).

עבודת הדוקטורט של מיכל עסקה בפוטנציאל של ניתוח מסגרות הבנה, או היצג (frames, framing) לצורך ניהול ויישוב סכסוכים בנושאי תכנון ואיכות הסביבה. תחומי המחקר שלה הם רגולציה להתמודדות עם מצבי חירום וכן שילוב תהליכי מעורבות בעלי עניין בניהול ויישוב סכסוכים בנושאי תכנון ואיכות סביבה וכן בהיערכות למצבי חירום. מחקרה הנוכחי במרכז מינרבה עוסק ברגולציה לצורך היערכות לרעידות אדמה.

מיכל לימדה תכנון סביבתי וכן ניהול הסביבה הימית באוניברסיטת חיפה וכיום מלמדת משפט והסביבה הימית במכללה הימית של המרכז האקדמי רופין במכמורת.  נסיון מקצועי קודם שלה כולל עבודה כמתכננת בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון (משרד הפנים), יועצת להכנת תכנית אב לפתוח בר קיימא במועצה האזורית עמק חפר, התמחות בפרקליטות האזרחית בחיפה וכעורכת דין בשוק הפרטי. היא גם פעילה חברתית בנושאי תכנון וסביבה.