All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

אילון אופירה

Ofira Ayalon

 

בוגרת הטכניון (הנדסת מזון וביוטכנולוגיה- תואר ראשון, הנדסה חקלאית- תואר שני ושלישי)

מאז סיום לימודי הדוקטראט משמשת אופירה כמרצה וחוקרת בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה וכחוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן בטכניון.

תחומי מחקריה עוסקים במחקר סביבתי יישומי בתחום מדיניות טיפול בפסולת, מדיניות וניהול אנרגיה, חקלאות, יישום טכנולוגיות נקיות, הפחתת זהום אוויר מתחבורה, הפחתת פליטות גזי חממה והיערכות לשינויי אקלים ועוד.

בשנים 2011-2012 שימשה כמנהלת מדעית של מרכז הידע להיערכות לשינויי אקלים ומשנת 2013-2015 כמנהלת המרכז.

משמשת כיום כראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, ראש תוכנית ניהול ומדיניות אנרגיה בחוג.


פרטים נוספים- להלן