All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

קולינס-קריינר נגה

Noga Collins

פרופ. נגה קולינס-קריינר הינה פרופסור חבר בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, וראש המרכז לחקר חיפה והגליל, באוניברסיטת חיפה. כיום משמשת כנשיאת האגודה הגאוגרפית הישראלית וכיו"ר ועדת המקצוע "גאוגרפיה" במשרד החינוך. תחומי התמחותה העיקריים הם בתחומי הגאוגרפיה האנושית ותיירות בדגש על הקשרים בין גאוגרפיה, תיירות ודתות. חוקרת  קנפליקטים באתרי תיירות, תיירות שבילים, תיירות ותרבות וכן תיירות אקולוגית. מנהלת את פרויקט שביל הים מטעם אוניברסיטת חיפה.

לפרטים נוספים:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A8

https://sites.hevra.haifa.ac.il/nogack/

קישור לאתר אישי: https://sites.hevra.haifa.ac.il/nogack/