All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

ערן בית הלחמי

Eran Bei Halachmi

ערן בית הלחמי הוא עוזר אדמיניסטרטיבי במרכז הידע והמחקר בתחום המוכנות למצבי חירום. הוא בעל ידע וניסיון בכלל היבטי התפעול והמנהלה הנוגעים לפעילותם של מרכזי מחקר במוסדות אקדמיים ומשמש גם כמנהלן במרכז טאובר לביואינפורמטיקה וכן במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון שבאוניברסיטת חיפה.
ערן הוא בעל תואר שני (M.A) בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת חיפה. בעברו עסק בהוראת לשון עברית, אנגלית וערבית ובמתן שירותי תרגום וכתיבה ללקוחות מוסדיים ופרטיים. בהמשך פנה למגזר האקדמי ועבד כעוזר מחקר במוסד נאמן של הטכניון במסגרת פרויקט "School Plus" של האיחוד האירופי בנושא הטמעת טכנולוגיות מידע חדשניות בסביבה הבית ספרית. לאחר מכן עסק בריכוז פרויקטים ותוכניות לימוד במכללה הפרטית Galilee International Management Institute.