All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

תהילה קלעג'י

Muchanut logo2

 

 אוכלוסיות מיעוט ומדיניות בריאות במהלך משבר הקורונה: מחקר ותובנות לעתיד

ד"ר תהילה קלעג'י

המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

יום רביעי, 14.12.2022 

במרחב הוירטואלי

ההרצאה הוקלטה וזמינה לצפייה ביוטיוב כאן

 כמו כן היא שודרה חי בפייסבוק

תקציר

בעקבות פרוץ משבר ה- COVID-19 ברחבי העולם, קובעי המדיניות עסוקים בשאלות האם וכיצד ניתן לפנות באופן מיוחד לקבוצות תרבות ייחודיות להתמודדות עם המגיפה. מחקר זה נועד להעריך את הפוטנציאל לגישה המותאמת תרבותית להעברת מסרים בריאותיים בעת משבר בקרב שתי אוכלוסיות מיעוט בחברה הישראלית: האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית. המחקר נשען על מדגם שכלל 380 משתתפים מהחברה החרדית ו -360 משתתפים מהחברה הערבית בישראל, אשר השיבו על שאלון דיווח עצמי בתחילת אפריל 2020, בעיצומו של המשבר. ממצאי מחקר זה חושפים הבדלים בין קבוצות המחקר מבחינת היעילות של ערוצים שונים להעברת מסרים והערוצים שהיו מועדפים, כמו גם קשרים משמעותיים בין תחושת הקוהרנטיות של הקהילה לבין משתני המחקר. מצאנו כי הסברה ומוטיבציה המבוססים על ערכים, מצד אחד, והכרה ביעילותה של גישה המותאמת לתרבות, מאידך, עשויים לספק את הגישה הטובה ביותר לשכנוע בני אוכלוסיות מיעוט, המשתייכות לחברות קולקטיביסטיות, להיענות להנחיות.

*** המחקר נערך בשותפות עם פרופ' ארנה בראון לבינסון ופרופ' סארה אבו כף, התכנית לניהול וישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 ד"ר תהילה קלעג'י, מרצה בכירה במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית, בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלזר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תחומי עיסוקיה המקצועיים כוללים מחקר, ייעוץ, הוראה, חברות בוועדות אקדמיות ובוועדות ציבוריות. תחומי התמחותה העיקריים מתמקדים בחקר מדיניות מיעוטים, בדגש על שילוב בהשכלה ובתעסוקה, סביבה, ניהול בין תרבותי ובריאות הציבור.

 

All partners logo eng New

 

להתקשרות כתבו למיכל או ערן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 בתמיכת: משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון