All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

פרופ' אורי ינאי, 9.11.2022

Muchanut logo2

 

חוסן אוכלוסיה בעת לוחמה: הטיפול בנפגעים, משפחותיהם ושאיריהם

 

פרופ' (אמריטוס) אורי ינאי

האוניברסיטה העברית בירושלים, ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

 

יום רביעי, 9.11.2022 בין השעות 14:15-15:45

במרחב הוירטואלי.

הקלטת המפגש זמינה ביוטיוב כאן

המפגש גם שודר חי בפייסבוק

 

תקציר

עוד טרם הקמת המדינה ידעה האוכלוסיה היהודית בישראל פגיעות בגוף, בנפש וברכוש כתוצאה ממעשי איבה. מאחר שלא ניתן למנוע לחלוטין פיגועי טרור כולם, נטלה על עצמה מדינת ישראל לאחר הקמתה את הטיפול בתוצאותיהם הקשות. הטיפול מוענק לכל, גם לעוברי אורח שאינם ישראלים.

מאז שנת 2000 אירעו פיגועים קשים בהם נפצעו וניספו ישראלים, פלשתינאים וזרים רבים במהלך אינתיפדת אל-אקצה ולאחריה. מערכות החירום מוזעקות לכל אירוע ומתפנות מיד בתום מילוי תפקידן, אך מי דואג לנפגעים, למשפחותיהם ולעסקים שקרסו? מי הגורם המקומי שנותר בשטח מזהה את הצרכים ודואג לענות עליהם? ההרצאה תציג מעט מהניסיון שנצבר בתחום זה בישראל בהתייחס למשפחות ולקהילות. 

על פי החוק בישראל, על המוסד לביטוח לאומי לדאוג לנפגעי פעולות איבה, משפחותיהם ושאיריהם בתחומים רבים ומגוונים, להתמיד ולדאוג להם משך שנים רבות, כשמימון הוצאות אלה חל ישירות על אוצר המדינה. אך היש בדאגה זו להבטיח את חוסן האוכלוסיה כולה?

אופי והיקף פעולות האיבה השתנה עם הזמן. פיגועים במרכזי הערים לא חדלו אך נוספו להם מטחי טילים ורקטות מעבר לגבול הפוגעים ומשתקים חבלי ארץ שונים למשך ימים. צוותי חירום יישוביים והקמת 'מרכזי חוסן' עומדים בבסיס המאמץ לשמר את חוסן האוכלוסיה ויכולתה לעמוד בשגרת הקיום בישובים ברחבי הארץ. מענה מקומי זמין ואמין הוא המפתח להבטחת חוסן האוכלוסיה. 

 

פרופ. אורי ינאי

פרופסור (אמריטוס) אורי ינאי הוא חוקר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו מתמקדים בזכויות של 'קרבנות' לסוגיהם. בחלק ממדינות העולם קיימת הבחנה בין הטיפול והסיוע הניתנים לנפגעי עבירה לבין אלה המוענקים לקרבנות טרור.

מחקריו של פרופ. ינאי מתמקדים בין השאר בסיוע ובטיפול המוענקים לנפגעי טרור ושאיריהם תוך לימוד והשוואת המדיניות הנוהגת בתחום זה בגרמניה, צרפת, אנגליה (וצפון אירלנד), קנדה וארה"ב לפני ואחרי 11/9.

לאחרונה, טבע פרופ. ינאי את המושג 'צדק מאחה' וחוקר את מעמדם של עוברי חוק ונפגעי עבירה המבקשים לעשות צדק בעניינם מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

All partners logo eng New

 

להתקשרות כתבו למיכל או ערן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 בתמיכת: משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון