All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

רן קוטנר וענת אברהמי מרום

Muchanut logo2

 

דר' רן קוטנר
אוניברסיטת חיפה

ודר' ענת אברהמי מרום
המרכז האקדמי רופין

משבר הקורונה כהזדמנות לקידום לכידות חברתית כחלק מחיזוק החוסן בישראל:

ממצאי מחקר והמלצות לפעולה

ההרצאה התקיימה ביום רביעי, 30.12.2020 בשעה 14:15

קישור להקלטה ביוטיוב:  https://youtu.be/ZjDbvpcrlhY

תקציר

משבר הקורונה הציף את תלות-הגומלין בין קבוצות, מערכות, מגזרים ובעלי תפקידים שונים. מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים כלכליים וחברתיים מורכבים, המחייבים יכולות שיתוף-פעולה ולכידות. מחד, היתכנותם מוטלת בספק באקלים החברתי העכשווי, ומאידך, המשבר פותח פתח לחיזוקם. במסגרת מחקר שערכו הכותבים בכל הקשור לתפיסת אזרחים את חוסנם בתקופת "הגל הראשון" של המגיפה בישראל, עלה כי היעדר שיתופי פעולה ברמות השונות פגע בתחושת החוסן האישי, הקהילתי, האזורי והלאומי. במפגש זה יוצגו ממצאים מהמחקר וייבחן כיצד המשבר מהווה הזדמנות לבחינה מחודשת של סדרי עדיפויות, מערכות יחסים ואופני פעולה במרחב הציבורי, למינוף התמודדות משותפת מול "אויב משותף" לטובת הגברת הלכידות החברתית בישראל וחיזוק חוסנה של המדינה. יוצג מודל להיערכות יהודית-ערבית משותפת למצבי קיצון שפותח במסגרת עבודה משותפת של אוניברסיטת חיפה וגבעת חביבה.

 ד"ר רן קוטנר, חבר סגל בכיר, התכנית ללימודי שלום וניהול סכסוכים באוניברסיטת חיפה, מגשר ומומחה בתהליכי בניית הסכמות במצבי קונפליקט ושותפות בין קהילות. 

ד"ר ענת אברהמי מרום, מרצה במרכז האקדמי רופין, ראש יחידת מחקר והערכה במרכז גבעת חביבה, חוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי, יועצת במאגר המומחים של ראמ"ה. בעלת ניסיון מחקרי עשיר בבחינת מודלים יישומיים של חברה משותפת. בעבר: מרצה בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. 

Header logos

 

להתקשרות כתבו למיכל או ערן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 בתמיכת: משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון