All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

שי בן יוסף: ניהול חירום מכוון נכסים

Muchanut logo2

 

הרצאתו של:

דר' שי בן יוסף

המכללה האקדמית אונו, מתמחה בניהול במורכבות, קהילות ומצבי חרום. מרכז תחום קהילה והתנדבות במהו"ת ישראל. חבר ועדת ההיגוי של מרכז הידע והמחקר

בנושא:

ניהול חירום מכוון נכסים

 

ההרצאה התקיימה ביום רביעי, 18.11.2020 בשעה 14:15

וזמינה לצפיה כאן: https://youtu.be/o1bAuvN_Va0

תקציר

ניהול חרום מבוסס נכסים היא גישה ומתודות פעולה המאפשרות למנהלי החרום להרחיב את המשאבים העומדים לרשותם מצד אחד ולהגדיל את האימפקט של פעילותם מצד שני.

ניהול החרום הקלאסי מבוסס על גישה של 'פיקוד ושליטה' - חלוקת עבודה ותהליכים סדורים המקשרים בין תמונת המצב לבין 'הנחיות' ותכניות ליישום של 'מקבלי ההחלטות'. המסקנות העולות ממגוון רחב של מחקרים ותחקירי ארועים, מלמדות כי לא די בכך. מצבי חרום במרחב האזרחי מתאפיינים בריבוי שיבושים, ארגונים, התארגנויות ואג'נדות. רוב הגורמים הפעילים במרחב האזרחי אינם נתונים ל'פיקוד ושליטה'. קצב ההתרחשויות והיקפן אינו מאפשר 'פיקוד ושליטה'. נדרשת גישה חדשה.

ניהול החרום, בסביבה משובשת ודינמית, מרובת שחקנים, מחייב את ארגוני החרום והרשויות המקומיות לפתח יכולת אג'ילית, המבוססת על חיבור זריז וגמיש בין כלל ה'צרכים' לכלל 'היכולות'. גישת ניהול חרום מבוסס נכסים מכוונת להיענות לאתגר זה באמצעות גישה רשתית, המאפשרת מיצוי מיטבי של הנכסים של ארגונים וקהילות, הזמינים במרחב אל מול מגוון אתגרי החרום. גישת 'ניהול חרום מבוסס נכסים' מבוססת על גישות קיימות בינהן: גישת החוסן, גישת פיתוח קהילתי מבוסס נכסים והגישה הסלוטוגנית.. 

בהרצאה אסקור דפוסי התנהלות בחרום, כגון: שלג 2013 בירושלים, רעידת אדמה 2017 במקסיקו וסופת הרווי ב2017 ביוסטון, המצביעים על העוצמה והאפקטיביות של ניהול מבוסס נכסים. במרכז המאמר יהיה חקר ארוע של הפעלת המרס"ל (מרכז סיוע לאזרח) שפעל בפיקוד העורף, בחודשים מרץ-מאי 2020 בימי הקורונה, כתשתית למיצוי נכסים לסיוע למרחב האזרחי.

לסיום אציע למנהלי חרום בכל הרמות, עקרונות פעולה והמלצות מעשיות לניהול מבוסס נכסים.

 

Header logos

 

להתקשרות כתבו למיכל או ערן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 בתמיכת: משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון