All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

מילון לראשי תיבות ומונחים נפוצים

מונחים רבים הנפוצים במערכת הביטחון והחירום זכו לקיצורים, כינויים וראשי תיבות רבים. על אף שהעוסקים בנושא דוברים את השפה המקוצרת, לציבור הרחב, לא תמיד ברור על מה מדובר. לשם כך אנו מספקים לציבור המודאג מילון להבנת הנקרא, שיקל על ההיערכות.

אס"ל - אתר סיוע לאוכלוסיה

בט"פ - בטחון פנים

ברה"נ – בריאות הנפש

הג"א - הגנה/התגוננות אזרחית

הע"מ - הערכת מצב (בשונה מתמנ"צ - תמונת מצב)

ומ"ע - ועדת מל"ח עליונה - ועדה ברמה הלאומית האחראית על תפקוד המשק הלאומי בשעת חירום (מל"ח - משק לשעת חירום). ומ"ע אחראית לקבוע תכניות ארציות, מחוזיות ומקומיות להפעלת גורמי הייצור, האספקה והשירותים החיוניים במשק האזרחי בחירום ובכלל זה משרדי הממשלה השונים, רשויות מקומיות וצה"ל. 

חומ"ס - חומרים מסוכנים

חמ"ל - חדר מלחמה. מרכז ההפעלה של הרשות המקומית

חפ"ק - חדר פיקוד

יו"בל - תכנית לפיתוח מנהלים בשיגרת חירום

יקל"ר - יחידת קישור לרשות המקומית – חולית הקישור בין פיקוד העורף (פקע"ר) לרשויות המקומיות (רשו"מ)

כב"ה - כבאות והצלה

לוט"ר - לוחמה בטרור

מד"א – מגן דוד אדום

מהו"ת - מרכז היערכות והתמודדות בחירום

מז"א - מזג אוויר 

מח"ר - מערך חירום רשותי 

מ"י - משטרת ישראל

מכלול - ברשות המקומית - איגוד של מחלקות ו/או תחומי עיסוק בעלי מכנה משותף במצבי חירום המאפשר שליטה ותכלול אפקטיביים של המענה הנדרש לטיפול באירועים (יש לקרוא ולהבין לפחות פעמיים). ברשויות מקומיות יש 5 מכלולים לחירום: אוכלוסיה, הנדסה, 

מל"ח - משק לשעת חירום  (ראו גם ומ"ע - ועדת מל"ח עליונה)

מלונית - תכנית לפינוי וקליטת מפונים מיישובי קווי העימות

ממ"ד / ממ"ק - מרחב מוגן דירתי / קומתי - מיגון משפחתי

מל"ל - מטה לבטחון לאומי (במשרד ראש הממשלה)

מנ"ל - מרכז ניהול משברים לאומים במל"ל

מנמ"ר - מנהל/ת מערכות מידע ראשי/ת (באנגלית: CIO-  Chief Information Officer)

מפע"מים - מרכזי הדרכה ופיתוח ארגוני שהוקמו ע"י משרד הפנים והרשויות המקומיות במטרה לקדם את הפעילות המקצועית והניהולית בשלטון המקומי

מרה"ב - מרכז ההפעלה של הרשות המקומית

משהב"ט - משרד הבטחון

מתו"ב מערך תמיכה וליווי במשאבי קהילה בשיגרה ובחירום

נט"ר /נט"ל - נקודת טיפול ראשוני / נקודת טיפול לאוכלוסיה

סע"ר – סיוע עצמי ראשוני – יחידות המוקמות בסיוע פקע"ר ברשויות המקומיות

עו"ס – עובד/ת סוציאלי/ת

פו"ש - פיקוד ושליטה

פח"ע - פעילות חבלנית עויינת

פס"ח - פינוי סעד חללים

פקע"ר - פיקוד העורף

פק"ל - פריסת מרכזי דחק קהילתיים (טיפול בנפגעי חרדה)

צה"ל - צבא הגנה לישראל

צח"י - צוות חירום יישובי

צח"ש - צוות חירום שכונתי

צל"ח - צוות לשעת חירום במוסד חינוכי

קב"ט - קצין בטחון

קופ"ח - קופת חולים

רח"ל רשות חירום לאומית

רשו"מ - רשות מקומית - עירייה, מועצה מקומית (מו"מ) או מועצה אזורית (מוא"ז)

שמ"ט - שירות מטאורולוגי

תמנ"צ - תמונת מצב (בשונה מהע"מ - הערכת מצב)

נא לגזור ולשמור על המקרר ועל הדלת. 

בברכה, פנ"ר (פרופ' נורית קליאוט)

מילון קיצורים וראשי תיבות של צה"ל (ובו 361 עמודים!) זמין באתר צה"ל כאן