All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

קונסורציום נוער וילדים בשגרת חירום

לוגו נוער וילדים בשגרת חרום 01

בהובלת ד"ר אדר בן אליהו

שגרת חירום היא דבר והיפוכו - מצב בלתי נורמלי בו אנשים חווים מצבי אסון בלתי פוסקים - כמ המצב בו נמצאים תושבי הדרום שנים ארוכות. למצב של שגרת חירום יש השלכות ארוכות טווח. 

הקונסורציום הוא התארגנות של חוקרים וחוקרות יחד עם אנשי שטח המבקשים ללמוד היבטים שונים הקשורים לנוער וילדים בשגרת חירום ולעודד דיון בין אנשי שטח ואנשי אקדמיה, על מנת לקדם את רווחתם של צעירים באזורי סיכון. 

השותפים בקונסורציום מאמינים שיש חשיבות רבה להעלות למודעות הציבורית ולסדר היום המדיני-ציבורי את הדיון בנושא הסכנות התפקודיות והאישיות קצרות וארוכות הטווח של צעירים שחיים בשגרת חירום ושדיון פורה בין אנשי שטח לאנשי אקדמיה יסייע לשפר את החוסן הנפשי ותפקודם של צעירים באזורי סיכון. השאלה המרכזית בה עוסק הקונסורציום היא כיצד ניתן לפעול על מנת לאפשר לצעירים אלו התפתחות תקינה שתאפשר שגשוג ארוך טווח לאור הסכנות ארוכות הטווח של חיים תחת שגרת חירום. לשם כך, יש להעמיק בעולמות הידע השונים במטרה ליצור סינרגיה בין הידע המצטבר מעבודת השטח של קלינאים ואנשי חינוך לבין גוף הידע המחקרי בנושא.

מטרת הקונסורציום היא לזהות את פערי הידע ולהציע כווני מחקר עתידיים. בנוסף ייבחן ויאופיין הנעשה בשטח על מנת לזהות את הצורך בסיוע.

הקונסורציום שהוקם בשנת 2018 יתכנס מספר פעמים במהלך 2019-2020. המפגש הקרוב יתקיים ביום 22.9.2019, שאר התאריכים יתואמו במהלך השנה.

תוצרים יעודיים של הקונסורציום:

- ללמוד מהנעשה בשטח
- להציע המלצות למחקר
- לאגד המלצות ליישום בשטח
- להוציא מסמך מדיניות

הקלטות הרצאות ממפגשי הקונסורציום זמינות בפליי-ליסט בערוץ היו-טיוב של המרכז:
https://www.youtube.com/channel/UC19QakHZpzUfMayW6cqmwPQ/playlists

תמונות ממפגש עם אורחים משער הנגב  26.9.2019  
Shaar Hanegev 26.9.2019B Shaar Hanegev 26.9 Shaar Hanegev 26.9.2019A
  מפגש הקונסורציום, 12.2.2020  
12 2 2020 Children meeting 12.2.2020 meeting  

 

הרצאות מוקלטות

רס"ן איה דולב ראש מדור מחקר- מחלקת אוכלוסייה, פיקוד העורף: עולמות נפגשים: אקדמיה ו"שטח" מפתחים ידע ביחד
דר' אלכס אלטשולר, יו"ר ועדת ההיגוי של מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, מנהל מדעי החברה והרוח, משרד המדע והטכנולוגיה: בזכות השותפות!
ד"ר אדר בן אליהו: רגש ולמידה - מדוע שגרת חירום משפיעה על הצלחה בלימודים
פרופ' מיכל שמאי: זוגיות בקו האש - השלכות לגידול ילדים
פרופ' איל פרוכטר: המוח, הדחקה ומצבי טראומה
יאן סרדצה: חוסן מסגרות חינוכיותחוסן מסגרות חינוכיות
ד"ר כרמית פדן: קהילות בחירום - סיפורם של שישה יישובים בעוטף עזה
פרופ' איל פרוכטר: מודלים חדשנים במניעת התסמונת הפוסט-טראומטית - מהנסיון הצהלי לאזרחות

 

שותפים בקונסורציום (לפי סדר א"ב): 

ד"ר אדר בן אליהו, ראש הקונסורציום לנוער/ילדים בשגרת חירום, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה
ד"ר ורדית גפשטיין, מתמחה בניהול בית חולים, רופאת ילדים, בית חולים רמב"ם
איה דולב ורעות שפריר, מדור מחקר, מחלקת אוכלוסייה, פיקוד העורף
גב' שירה טאובה-דיין, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וחוקרת טראומה המונית (דוקטורט) בחוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' רבקה יהב, ראש המרכז הקליני הבינתחומי, ראש התוכנית ללימודי פסיכותרפיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אורי ניסים לוי, חבר מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום, אוניברסיטת חיפה
גב' גל לוי, רכזת מחקר ועוזרת מחקר של ד"ר אדר בן- אליהו, אוניברסיטת חיפה
ד"ר עדי פכטר-אלט, ס. מנהלת, מחלקה לעבודה סוציאלית, רמב"ם, רמב"ם, בי"ס עו"ס – אוניברסיטת חיפה
ד"ר איל פרוכטר, מנהל החטיבה הפסיכיאטרית, בית חולים רמב"ם
פרופ' מיכל שמאי, מרצה וחוקרת בביה"ס לעבודה סוציאלית, ראש תחום משפחה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' נעמי שרויאר, ראש החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה