All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

עינב לוי - סוגיות בריאותיות ופסיכו סוציאליות בעבודה עם אוכלוסיה עקורה

Muchanut logo2

 

שמחים להזמינכם להרצאתו של:

עינב לוי

בית הספר הישראלי לסיוע הומניטרי

בנושא:

סוגיות בריאותיות ופסיכו סוציאליות בעבודה עם אוכלוסיה עקורה

ההרצאה תתקיים ביום שלישי, 8.1.2019 בשעה 14:00

במרכז שבאוניברסיטת חיפה

ראו כאן קישור להקלטת ההרצאה

 תקציר:

אירועי חירום ואסון עלולים להוביל לעקירת אוכלוסיה,  להגירה כפויה ולפליטות. תופעות אלו מצריכות מענה רב תחומי

לצרכים בסיסיים, זאת לאור המאפיינים היחודיים של אוכלוסיה בתנועה. הרצאה זו תבקש לעמוד על נושאי רוחב אשר

אליהם נדרשים גורמי המענה בכל הכרוך למענה הרפואי- קהילתי ולמענה הפסיכו סוציאלי. נושאי רוחב אלו

יעסקו בניהול משאבים מצומצמים, מאפיינים ייחודיים של אוכלוסיה בתנועה ובאתגרים המונחים לפתחי נותני המענה

בחתכי מגדר ובין תרבותיות. זאת, תוך השענות על משאבים קהילתיים ומאפיינים יחודיים של המסייעים

והמסתייעים. מקרה בוחן של אוכלוסיות סורים, עיראקים ואפגנים במחנה מעבר בסרביה ינותח, ויחדד משמעויות למציאות הישראלית.

ההרצאה תוקלט ותשודר ב  YouTube

ההשתתפות חופשית, אך נשמח אם תרשמו כדי שנוכל להתארגן כראוי. להרשמה לחצו כאן

 להתקשרות ופרטים נוספים כתבו למיכל או ערן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.