All partners logo heb

קבוצות מחקר

Open menu

יעקב בן-חיים- תכנון אסטרטגי למוכנות לשעת חירום: גישת פער-ידע

Logoname 1

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

פרופ' יעקב בן-חיים

הקתדרה ע"ש יצחק מודעי בטכנולוגיה וכלכלה, הטכניון

(קבוצת הערכת וניהול סיכונים במרכז)

תכנון אסטרטגי למוכנות לשעת חירום: גישת פער-ידע

ההרצאה התקיימה ביום חמישי, 1.11.2018 בשעה 14:00

במרכז שבאוניברסיטת חיפה

ההרצאה הוקלטה וזמינה בערוץ המרכז ב-   YouTube 

 תקציר:

תורת פער-ידע היא שיטה לניתוח, תכנון, מידול, והחלטה תחת אי ודאות. העתיד עשוי להיות שונה מן העבר, ולכן התובנות שלנו עלולות לטעות בדרכים שאנחנו לא יכולים לדעת או לצפות. ייתכן שהנתונים שלנו לקויים באשר להפתעות: קטסטרופות או הזדמנויות טובות. ההבנה המדעית והטכנולוגית שלנו עשויות להיות חלקיות. אלה פערי ידע: הבנה לקויה על המערכת המנוהלת שמשפיעה על החלטות שצריכים לקבל.

תורת פער-ידע מספקת כלים לתמיכה בקבלת החלטות בתנאי אי ודאות חמורה. יש שלושה רעיונות מרכזיים בתורת פער-ידע: חסינות בפני אי-וודאות, עמידה בדרישות קריטיות, וניצול הזדמנויות חיוביות. בהרצאה יתוארו בקצרה תורת פער-ידע ויישומיה ותוצג דוגמה פשוטה.

להתקשרות כתבו למיכל או ערן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.