All partners logo heb

 גל ראובן , נבו ברוך . מפגש סיעור-מוחות (Brain Storming) בנושא העורף בעת מלחמה. חיפה, ישראל מוסד שמואל נאמן, 2017. https://www.neaman.org.il/Brain-Storming-about-Home-Front-under-War-Situation

בתאריך 7.12.2017 התקיים במוסד נאמן מפגש סיעור-מוחות (Brain Storming) בנושא 'העורף בעת מלחמה'.

היוזמה לקיום האירוע באה מרח"ל --  רשות חירום לאומית – המופקדת על הנושא, במשרד הביטחון.  במפגש לקחו חלק כ-18 מומחים מדיסציפלינות שונות. 

במהלך תהליך סיעור המוחות, הסתמנו ארבעה "אשכולות" של נושאים, אשר קשורים כולם להקטנת נזקי העורף בעת לחימה:

 .1 דילמות וקבלת החלטות

 .2 תקשורת, רשתות חברתיות, הסברה ודוברות

 .3 הכנת העורף למלחמה בעזרת ידע מודיעיני

 .4 הקטנת נזקים ושיקולים כלכליים

התובנות והמסקנות שעלו במהלך היום סוכמו בדו"ח זה. הדו"ח הוגש לראש רח"ל ולגורמים ממשלתיים רלוונטיים נוספים.

מאמר

 

Published in Items

 וימן, ג. וצוות דסק טרור ותקשורת. "טרור דיגיטלי במערכת הבחירות בישראל? על מעורבות ארגוני טרור ומדינות תומכות טרור במערכת הבחירות". המכון למדיניות נגד טרור (ICT), פברואר, 2019.

 

לפני כשנתיים, בעקבות ההוכחות הברורות להתערבות רוסית במערכת הבחירות לנשיאות בארה"ב הודיע הממשל האמריקני לעשרות מדינות בעולם כי מערכות הבחירות שלהן היו יעד עבור "פעילי סייבר של ממשלת רוסיה". אין ספק כיום כי באמצעים מקוונים הצליחו הרוסים להתערב במערכות הבחירות של מרבית מדינות המערב ובכללן ארה"ב, גרמניה, בריטניה, צרפת, איטליה, מונטנגרו ועוד.

גם בישראל גבר החשש מהתערבות רוסית במערכת הבחירות הקרובה.

 האם רק רוסיה מאיימת על מערכת הבחירות בישראל? מן הראוי לכלול במפת האיומים המקוונים גם תנועות טרור

ומדינות תומכות טרור. כבר בעבר נרשמו ניסיונות של ארגוני טרור ושולחיהם להתערב במערכת הבחירות בישראל.

מאמר

לינק

Published in Items

קמחי שאול, מרציאנו הדס, אשל יוחנן (2018). מדד החוסן לישראל יוני 2018, המרכז לדחק וחוסן, החוג לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל-חי

בדו"ח שלהלן מוצגים הממצאים העיקריים של "מדד החוסן לישראל", יוני 2018 . המחקר כלל מדגם אינטרנטי מקרב האוכלוסייה היהודית (N=1100) והערבית (N=350) בארץ. המשתנים שנבדקו כוללים חוסן לאומי, חוסן קהילתי, שני מדדים לחוסן אישי, תחושות סכנה, חשש מפריצת מלחמה בשנה הקרובה, תסמיני דחק ומשתנים דמוגרפיים. הממצאים מתיחסים לנושאים הבאים:

(א) התפלגות החוסן הלאומי

(ב) התפלגות החוסן הקהילתי

(ג) התפלגות תחושת הקוהרנטיות (המהווה את אחד משני מדדי החוסן האישי)

(ד) התפלגות סולם "חיי כיום" (המהווה את מדד החוסן האישי השני)

(ה) התפלגות תחושות סכנה

(ו) התפלגות החשש מפרוץ מלחמה בשנה הקרובה (בצפון או בדרום)

(ז) התפלגות תסמיני דחק

קישור לדו"ח

Published in Items

Bibliographic details:

Yanay, U., & Benjamin, S. (2005). The role of social workers in disasters: The Jerusalem experience. International Social Work, 48(3), 263-276.

Abstract:

During city emergencies, Jerusalem municipality social workers are assigned to the disaster site, and with them hospitals, police services, the forensic institute and notification units form the Jerusalem Emergency Team (JET). Using formal and informal ties, social workers establish a professional, closely-knit helping network. Disasters happen everywhere. Social workers should be trained to deal with relief work and its traumatic outcomes.

Paper

Published in Items

Bibliographic details:

Yanay, U., Benjamin, S., & Yamin, H. G. (2011). Networking emergency teams in Jerusalem. Disasters, 35(1), 183-199.

Abstract:

With the recent upsurge in terrorism, more and more attention is being directed at examining the effectiveness and efficiency of emergency teams. These teams tend to focus on their areas of expertise without necessarily communicating, cooperating or coordinating their operations. Research suggests that improved interpersonal communication and coordination enhances the overall work of each emergency team, and that their combined effort is far in excess of the sum of their individual endeavours. This paper outlines attempts made in Jerusalem to improve the performance of emergency teams and to help the helpers by holding training workshops, setting up a forum of co‐workers and encouraging dialogue among various emergency teams in the city. A planned intervention programme was designed to enable informal networking between team leaders. The programme had an impact on team workers and resulted in a more coordinated and effective service delivery during emergencies.

Paper

Published in Items

Bibliographic details:

Berke, P. R., Quiring, S. M., Olivera, F., & Horney, J. A. (2018). Addressing Challenges to Building Resilience Through Interdisciplinary Research and Engagement. Risk Analysis.

Abstract:

Purpose of Review The aim of this review was to focus solely on youths’ behavioral responses to natural disasters and political conflicts in order to fully understand their impact and scope.

Recent Findings Recent studies in the field of trauma have shown that theoretical conceptions have moved away from a narrow focus on the individual and towards wider ecological perspectives and from a narrow focus on negative responses to trauma exposure towards positive prosocial responses. Although there is a distinction between youths’ behavioral responses towards natural disasters vs. towards political conflicts, in both of these adverse situations, behavioral responses exist alongside emotional responses.

Summary Adolescents exposed to either type of adverse scenario are often able to turn their negative experiences into positive ones, take greater responsibility for themselves and others, contribute to recovery processes, and engage in prosocial behaviors.

These responses must be investigated in the context of the trauma field’s recent understandings regarding psychological, biological, environmental, and cultural factors.

Other

Published in Items

Bibliographic details:

Nuttman-Shwartz, (2019), Behavioral Responses in Youth Exposed to Natural Disasters and Political Conflict. Current Psychiatry Reports 21:42

https://doi.org/10.1007/s11920-019-1030-3

Abstract:

Purpose of Review The aim of this review was to focus solely on youths’ behavioral responses to natural disasters and political conflicts in order to fully understand their impact and scope.

Recent Findings Recent studies in the field of trauma have shown that theoretical conceptions have moved away from a narrow focus on the individual and towards wider ecological perspectives and from a narrow focus on negative responses to trauma exposure towards positive prosocial responses. Although there is a distinction between youths’ behavioral responses towards natural disasters vs. towards political conflicts, in both of these adverse situations, behavioral responses exist alongside emotional responses.

Summary Adolescents exposed to either type of adverse scenario are often able to turn their negative experiences into positive ones, take greater responsibility for themselves and others, contribute to recovery processes, and engage in prosocial behaviors.

These responses must be investigated in the context of the trauma field’s recent understandings regarding psychological, biological, environmental, and cultural factors.

Other

 

Published in Items

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. Exploring Lessons Learned from a Century of Outbreaks: Readiness for 2030: Proceedings of a Workshop. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25391.

Abstract:

In November 2018, an ad hoc planning committee at the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine planned two sister workshops held in Washington, DC, to examine the lessons from influenza pandemics and other major outbreaks, understand the extent to which the lessons have been learned, and discuss how they could be applied further to ensure that countries are sufficiently ready for future pandemics. This publication summarizes the presentations and discussions from both workshops.

Link:

Published in Items
ראשון, 30 יוני 2019 11:40

Hallegatte et al (2019). Lifelines

Hallegatte, S., Rentschler, J. & Rozenberg, J. (2019). Lifelines : The Resilient Infrastructure Opportunity. Sustainable Infrastructure;. Washington, DC: World Bank. © World Bank

Abstract:

Infrastructure—electricity, telecommunications, roads, water, and sanitation—are central to people’s lives. Without it, they cannot make a living, stay healthy, and maintain a good quality of life. Access to basic infrastructure is also a key driver of economic development. This report lays out a framework for understanding infrastructure resilience - the ability of infrastructure systems to function and meet users’ needs during and after a natural hazard. It focuses on four infrastructure systems that are essential to economic activity and people’s well-being: power systems, including the generation, transmission, and distribution of electricity; water and sanitation—especially water utilities; transport systems—multiple modes such as road, rail, waterway, and airports, and multiple scales, including urban transit and rural access; and telecommunications, including telephone and Internet connections.

Webpage

Other

Published in Items

Bibliographic details:

Aitsi-Selmi, A., Blanchard, K., Al-Khudhairy, D., Ammann, W., Basabe, P., Johnston, D., ... & Roth, C. (2015). UNISDR STAG 2015 Report: Science is used for disaster risk reduction. Geneva, Switzerland: UNISDR.

Abstract:

Science and technology have shown that we can reduce or prevent the impact from disasters, and it is therefore the responsibility of Member States to work together with national and international policy and science and technology communities to work together in an effort to reduce disaster risk and prevent disasters where possible.
The UNISDR Scientiic and Technical Advisory Group (STAG) and partners have been working to embed a broader approach to disasters which includes prevention, mitigation, preparedness, response and recovery. It is no longer suficient to react oncea disaster has occurred, because even if disasters are well managed, the mental and physical impacts on the survivors, broader society and the economy can be devastating and felt over the long term. With disasters increasing in frequency andseverity, the International Panel on Climate Change Assessment Report 5 (2014) recognised the urgent need to focus on sustainable development.

Webpage

Published in Items