All partners logo eng

מחקר במוקד

מחקר במוקד: סקירה קצרה של מונח או מחקר ומשמעויותיו לקבלת החלטות

מחקר במוקד 3: 7.4.2024 - הקשר בין הון חברתי לחוסן קהילתי והדרכים לקדמם בחברה הישראלית אל מול מלחמת "חרבות ברזל"

מחקר במוקד 2: 25.3.2024 - הון חברתי

מחקר במוקד 1: 5.3.2024 - הגדרת שלומוּת (Well-being) על פי ה־OECD, ומשמעויותיה לחברה הישראלית לנוכח מלחמת "חרבות ברזל"

 

חושבים מוכנות – מאמר החודש - This month’s pick

 מאמר החודש דצמבר 2022 - ההגנה הטובה ביותר היא...?

מאמר החודש נובמבר 2022 - שנינו יחד תחת מטריה אחת....של מודלים

מאמר החודש אוקטובר 2022 - צעירים חסרי מנוח וחרדת אקלים

מאמר החודש יולי 2022 - חום יולי אוגוסט

מאמר החודש מאי 2022 - עיר חסינה Resilient City – למה התכוונתם? ולמי זה טוב?

מאמר החודש - מרץ 2022 - משבר האקלים - ההשפעות , ההסתגלות והפגיעוּת

מאמר החודש - פברואר 2022 -  בין שתי ערים, על משילוּת והיערכות לחירום

מאמר החודש - ינואר 2022 - איך נערכים לשטפונות

מאמר החודש - יוני 2021: קורנה - סיכומים ותובנות

מאמר החודש - מאי 2021: שינויי אקלים והשפעתם על אסונות אחרים

מאמר החודש - דצמבר 2020: שנה (גם) של הוריקנים

מאמר החודש - אוקטובר 2020: עייפות קורונה

מאמר החודש - אוגוסט 2020: Double Trouble – במבחן מעשי: קורונה והוריקן, היערכות ביפן

מאמר החודש - יוני-יולי 2020: Corona, What else... אפריקה ואירופה

מאמר החודש - מאי 2020: "Double trouble” - כשהקורונה פוגשת באסון טבע אחר

מאמר החודש - אפריל 2020: 5 שנים לחתימה על מסמך Sendai

מאמר החודש - מרץ 2020: על הקשר בין מדע למדיניות

מאמר החודש - ינואר 2020: שונות על אסונות לא צפויים, סיכונים עסקיים ועמידות הקהילה

מאמר החודש - דצמבר 2019: עיור ושינויי אקלים – הילכו שניהם יחדיו?

מאמר החודש - נובמבר 2019:  When natural disaster strikes, men and women respond differently

מאמר החודש - אוקטובר 2019:  יפן : בינה מלאכותית להתרעה וחיזוי, אפליקציה והנחיות לסיוע לציבור בזמן חירום, טייפון וצונמי – מה העתיד? ואיך נערכים ל"טוקיו 2020" 

מאמר החודש - אוגוסט 2019:  Volunteerism in Disaster Management Opportunities, Challenges and Instruments for Improvement