All partners logo eng

נתן- לסיוע הומניטרי בינלאומי

פרטי הקשר של עמותת נתן:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 052 734 5005

נדיבותו של אייבי נתן לא ידעה גבולות. תחושת האחריות שלו למין האנושי היתה מעבר לכל נורמה או מגבלה. בין אם כאשר הנחית את מטוסו במצרים, טרם הסכם השלום, או שהגיש סיוע הומינטרי באזורים מוכי מלחמה, אייבי חי חיים נועזים ומלאי פעילות "מחוץ לקופסא".

בהשראת מורשת חייו של אייבי, ארגון "נתן" נוסד בשנת 2004 בכדי להגיש סיוע ורווחה בקרב הקהילות הפגיעות ביותר ברחבי העולם.

משימתו של הארגון להציל חיים ולשקם קהילות בעיתות אסון וכתוצאה מהן.

חזון הארגון להגיב, ללא דיחוי, לאסונות גלובליים, ולהוות כתובת ישראלית לפעולות שיקום ורווחה אפקטיביות ואיכותיות בקרב הקהילות הנפגעות.

עמותת נתן מיוחדת בכך שהיא מאגדת ופורסת בשטח צוותי מומחי-אסונות מהדרגה הראשונה בישראל בתוך 48 שעות מקרות האסון. העמותה מבססת את פעילותה על טהרת מתנדבים בלבד, ומספקת סיוע הומניטרי ביעדים קשים להגעה ובקרב קהילות אשר זקוקות נואשות לסיוע. בנוסף, נתן ממזגת מספר תחומים תחת פעילותה [רפואי ופסיכו סוציאלי] ומגישה סיוע רב-מערכתי, בכדי להבטיח השפעה מיידית, רלבנטית ואפקטיבית.

נתן רואה את שלב סיוע החירום הראשוני כראשון בלבד באסטרטגיית שיקום ארוך טווח. היא נשארת בשטח זמן רב לאחר שארגוני סיוע חירום אחרים סיימו עבודתם ומהווה קרקע פורייה לבחינת אסטרטגיות חדשות בתחומי ניהול אסונות.

לאתר נתן (באנגלית): https://natanrelief.org/