All partners logo eng

יעל רם

יעל רם 1

דר' יעל רם היא מרצה בכירה בחוג ללימודי תיירות במכללה האקדמית אשקלון. מחקרה מתמקד בקשר שבין אנשים לסביבתם. יעל הובילה את פרק שירותי התרבות בפרויקט הלאומי להערכת שירותי מערכות אקולוגיות מטעם "המארג", והשתתפה בכתיבת ספר על ניידות מקיימת, תחבורה ציבורית ותיירות.

כמנהלת אגף כלכלה ותקינה במשרד להגנת הסביבה פלצור הייתה חברה בצוות המשא ומתן של ישראל לדיונים בנושא אמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינוי האקלים (UNFCCC) ונציגת ישראל לפורום למימון השקעות ירוקות של ה-OECD. כמו כן, הייתה מעורבת במאות ניתוחים ועבודות כלכליות שבוצעו בתחומי הסביבה השונים. עבודה אחת שראויה לציון היא הצעתה של פלצור להקמת קרן השקעות, שתמנף כספי ציבור באמצעות הון פרטי להשקעות בתחומי הסביבה בישראל. כיום פלצור נחשבת לאחת המומחיות הגדולות בישראל לתחום מימון ואקלים.

תחומי העניין האקדמיים של פלצור כוללים ניהול סיכונים ומוכנות של תאגידים לאירועי קיצון, ובמיוחד לאסונות טבע ולאסונות הקשורים לסיכוני אקלים, וכן שימוש בכלים פיננסיים ובמתודולוגיות ניהול סיכונים תפעוליים וסיכונים בשרשרת האספקה לשם התמודדות עם סיכונים אלה.

ליצירת קשר: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.