All partners logo eng

וימן, ג. וצוות דסק טרור ותקשורת (2019). טרור דיגיטלי במערכת הבחירות בישראל?

 וימן, ג. וצוות דסק טרור ותקשורת. "טרור דיגיטלי במערכת הבחירות בישראל? על מעורבות ארגוני טרור ומדינות תומכות טרור במערכת הבחירות". המכון למדיניות נגד טרור (ICT), פברואר, 2019.

 

לפני כשנתיים, בעקבות ההוכחות הברורות להתערבות רוסית במערכת הבחירות לנשיאות בארה"ב הודיע הממשל האמריקני לעשרות מדינות בעולם כי מערכות הבחירות שלהן היו יעד עבור "פעילי סייבר של ממשלת רוסיה". אין ספק כיום כי באמצעים מקוונים הצליחו הרוסים להתערב במערכות הבחירות של מרבית מדינות המערב ובכללן ארה"ב, גרמניה, בריטניה, צרפת, איטליה, מונטנגרו ועוד.

גם בישראל גבר החשש מהתערבות רוסית במערכת הבחירות הקרובה.

 האם רק רוסיה מאיימת על מערכת הבחירות בישראל? מן הראוי לכלול במפת האיומים המקוונים גם תנועות טרור

ומדינות תומכות טרור. כבר בעבר נרשמו ניסיונות של ארגוני טרור ושולחיהם להתערב במערכת הבחירות בישראל.

מאמר

לינק