All partners logo heb

מידע ואתרים בנושאי חירום

לאתרים בעולם העוסקים בנושאי מוכנות לחירום ראו :  Emergency information in Israel and disaster related sites worldwide

גופים שונים בישראל המספקים מידע חיוני לשעת חירום

ברמה הארצית 

אתר פיקוד העורף

האגף לשעת חירום במשרד הבריאות

אתר ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה

אתר רשות הכבאות וההצלה

עמותות וארגונים לא ממשלתיים

האתר לקידום המודעות והמוכנות למצבי חירום - Ready.org

מהות ישראל - מרכז הערכות והתמודדות בחירום

ברמה המקומית

אתר אינטרנט עירוני למוכנות לחירום בחיפה Herum.haifa.muni

אתרים אחרים העוסקים במחקר בנושאי מוכנות לחרום בישראל

מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים

מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים - המשרד להגנת הסביבה

מילון לראשי תיבות ומונחים נפוצים בעריכת פרופ' נורית קליאוט

אתר סיכוני הצפה לאורך חופי ישראל. מיפוי דינמי של תוצאות של הצפה מהים - מיכל ליכטר ודניאל פלזנשטיין, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים